Bubny se mají přeměnit v moderní čtvrť

Bubny se mají přeměnit v moderní čtvrť

Na místě dnešního nádraží v Bubnech v Praze Holešovicích má vyrůst nová městská čtvrť, jejíž součástí mají být administrativní budovy, nové bytové zástavby, veřejné parky, ale i místní nemocnice či soukromá univerzita. S prezentací projektu nedávno přišla mezinárodní developerská firma Orco Property Group, začít stavět ale může až po změně územního plánu. K ní má dojít v roce 2010.

Vybudování nové městské čtvrti má podle Aleše Vobruby, viceprezidenta společnosti, proběhnout v několika fázích, v nichž má být na zhruba 25 hektarech vystavěno celkem 1,2 milionu čtverečních metrů užitných ploch. Rozsah investic odhaduje společnost na tři miliardy eur (kolem 75 mld. Kč).

Vyřazené památky

Původní koncové nádraží bývalé Buštěhradské dráhy se datuje od roku 1868, k dalšímu rozšíření však došlo v následujících letech, kdy okolní pole a pastviny Státní dráhy proměnily v nákladové a seřaďovací nádraží s dílnami, výtopnou pro lokomotivy, točnou a dvěma podélnými remízami. Později ke stavbám přibyla staniční budova a domek s vodojemem. V posledních dekádách 20. století nádražní prostory sloužily zejména jako remíza vládních salónních vozů, význam železniční stanice v Bubnech po dokončení nádraží Praha – Holešovice však poklesl. Významné objekty nádraží, na kterých pracovali württemberští architekti Theodor Hoffmann a Franz Wilhelm, byly prohlášeny národními památkami až v roce 2004.

Ve stejném roce však přibližně pětadvacet hektarů parcel od Správy železniční a dopravní cesty odkoupila společnost Orco. Ta hodlá přeměnit někdejší průmyslovou zónu v novou moderní čtvrť a o zachování či renovaci památkových objektů neprojevila zájem: „Celkově jsme požádali o vyřazení 5 budov. Všechny tyto budovy již byly vyřazeny, a to mimo jiné z důvodu, že byly využívány k různým sekundárním funkcím, které vyvolaly nepovolené stavební úpravy v důsledku čehož byla jejich autenticita ztracena. Budovy byly navíc v roce 2002 poškozeny povodní a jsou nadále v dlouhodobě kritickém technicko-stavebním stavu.

Naše společnost prozatím nerozhodla o jejich budoucím využití,“ uvedla pro ASB společnost Orco. Ministerstvo kultury tedy na základě doporučení Národního památkového ústavu spolu s památkovým odborem pražského magistrátu budovy z registru památek vyřadilo. Proti tomu se postavili mimo jiné i odborníci z Výzkumného ústavu pro průmyslové dědictví, podle kterých stavby obsahují autentické konstrukční a stavební detaily a v novém využití areálu by měly být zachovány. Tento názor památkáři uznali za opodstatněný při posuzování druhé, dodatečné žádosti společnosti Orco, tentokrát o zrušení památkové ochrany posledního chráněného areálu s vodárnou.

Podle dobře informovaného zdroje, který však nechce být jmenován, památkáři v posudku vypracovaném pro ministerstvo kultury zrušení prohlášení za kulturní památku nedoporučují: „…objekt je nedílnou součástí historického areálu nádraží Praha-Bubny z r. 1869. Ačkoliv v rámci areálu nepatří ke slohově nejspecifičtějším a nejhodnotnějším (včetně dodatečných zásahů), je nutno jej respektovat v rámci areálu včetně možného vkomponování do nového konceptu, s možností dalších úprav.“ Konečné rozhodnutí tedy leží na ministerstvu kultury. Osud již vyřazených památek je však zpečetěn, a tak se Orco nyní může zabývat jinými důležitými otázkami: „Nyní se soustředíme hlavně na změnu územního plánu, na optimální řešení dopravní situace a vhodné urbanistické začlenění do stávající zástavby,“ uvedli zástupci společnosti.

Ekologické inovace

Ulice lemované stromořadím, solární panely na střechách domů, zavlažovaní v parcích, odpadní systém vedený pod zemí, to vše by mělo být součástí nové výstavby v Bubnech. Prezentovaný návrh zatím vypadá jako papírová mozaika, za několik let by však nová pražská čtvrť měla odlehčit přeplněnému centru, poskytnout administrativní budovy a byty, nabídnout pracovní místa či zajistit příliv zahraničních firem a potažmo kapitálu.

Územní plán, který zpracovává Jakub Cigler a studio Vincent Marrani, je předběžně řešen tak, aby nově zastavěná lokalita v Bubnech propojila dvě pražské čtvrtě, Letnou a Holešovice. K tomu však firma musí vyřešit dopravní situaci a její integraci do nové čtvrti.

Podle představ Orca by magistrála měla vést tunelem a ústit u budoucího Trojského tunelu, v plánech jsou také zahrnuty nové ulice, tramvajové linky či moderní stanice metra Vltavská. Nová čtvrť je založena na myšlence trvale udržitelného rozvoje s využitím obnovitelných zdrojů. Solární panely poskytnou ohřev vody, trávník na střechách zajistí v létě potřebnou izolaci, v zimě absorbuje teplo. Dešťová voda ve speciálních nádržích poslouží nejenom pro zavlažování trávníku v parcích a zahradách, ale i pro použití na veřejných toaletách.

Na plánech a návrzích nových moderních budov mají pracovat renomovaní architekti jako Daniel Liebeskind, ­autor vítězného návrhu zástavby Ground Zero v New Yorku, nebo architekti Hani Rashid či Zaha Hadid. Snad nejoriginálnější a pro Prahu snad i průkopnickou myšlenkou je řešení podzemního odpadního systému. Na ulicích již nebudou překážet přeplněné popelnice a popeláři nebudou po ránu křižovat ulicemi – potrubí odpadního systému bude ústit ve speciálních stojanech na ulicích i v domech a vhozené odpadky odvádět několik kilometrů dál k recyklačnímu procesu.

Orco projekt se nereprezentuje pouze jako další obchodní centrum s kancelářemi a byty, ale počítá i s kulturně-sociálními zařízeními: „Nemocnici postavíme podle potřeb budoucího operátora, zatím jej hledáme. Potřebám provozovatele přizpůsobíme i vysokou školu. Může jít o pobočku české nebo i zahraniční univerzity. Například v Berlíně jsme náš objekt na třicet let pronajali Humboldtově univerzitě,“ uvedl ­viceprezident OrcoProperty Group Aleš Vobruba.

Prokop Havel
Vizualizace: Orco Group

Autor je spolupracovníkem redakce.