Bez řízení není zalévání

Bez řízení není zalévání

Každá zahrada je jiná, pro instalaci automatického zavlažování je vždy třeba vytvořit individuální projekt, zcela zásadní je pak perfektní a bezchybné provedení. Protože jsou tyto zavlažovací soustavy finančně náročnější, je vhodné oslovit specializovanou firmu, která navrhne zavlažovací soustavu takzvaně na míru.

Zahradu je z hlediska zásobování vláhou nezbytné rozdělit na zóny, neboť ani sebelepší systém nezavlažuje celý pozemek naráz. Při návrhu je třeba přihlížet k výkonu vodního zdroje, rozloze pozemku, druhu vysazených rostlin, poloze jednotlivých částí vůči světovým stranám, jejich zastínění či naopak vystavení slunci. Zapínání či vypínání systému je zajištěno časovým spínačem, případně manuálně.

Chytré zalévání

Základ řízení automatických závlahových systémů tvoří ovládací jednotka, která pomocí několika programů řídí celý systém. Je vybavena časovým nebo průtokovým spínačem pro dávkování množství vody, pro větší efektivitu lze spínač propojit s meteorologickou stanicí s možností vyhodnocení srážek, intenzity větru, rychlosti odparu vody a dalších parametrů. Ovládací jednotku lze instalovat v interiéru i v exteriéru.

Součásti návrhu AZS:

  • Výběr dostačujícího vodního zdroje
  • Rozčlenění zahrady na zóny
  • Výběr nejvhodnějšího zavlažovacího systému
  • Návrh umístění jednotlivých částí sestavy v zahradě

Na řídicí jednotku je napojen systém rozvodného potrubí a postřikovačů, který je tvořen hlavním rozvodem a jednotlivými sekcemi, napojenými na elektromagnetické, případně manuální ventily, umístěné ve ventilových šachtách. Voda je do postřikovačů přiváděna po otevření ventilů, po ukončení zalévání jsou opět vtaženy do schránek pod zemí. Postřikovače lze zvolit rozprašovací se stálou výsečí, nebo rotorové s otočnou hlavou, u některých typů lze nastavit rádius postřiku. Systém lze doplnit také vodními zásuvkami, které lze umístit kdekoli v zavlažovacím systému. Stejně jako kabel do elektrických zásuvek lze k zásuvce vodní připojit hadici.

Zdroje vody

Automatické zavlažovací systémy mohou zavlažovat zahrady i jejich části, velmi výhodné je jejich využití také pro zavlažování truhlíků, zelených zahrad ve veřejných budovách a podobně. Připojit lze i zavlažování takzvanou kapkovou závlahou neboli mikrozávlahou pro zavlažování skleníků či rostlin a keřů v liniích, které vyžadují zálivku ke kořenům. Kapací hadice může být položena v lince okolo zavlažovaných rostlin nebo po celé zahradě, je možné ji položit pod keře nebo zakrýt mulčovací kůrou, štěpkou, oblázky a podobně. Je opatřena bariérou proti prorůstání kořínků, je samočisticí a samouzavírací.

Jakýkoli zavlažovací systém nemůže fungovat bez zdroje vody s dostatečnou kapacitou. Ideální a ekonomičtější je vlastní kopaná či vrtaná studna s čerpadlem, případně jímka na dešťovou vodu nebo na vodu šedou, kterou lze využít pro zalévání okrasných rostlin. Pokud tuto možnost nemáme, nezbývá než připojit systém na vodovodní řad, nenapojujeme ho však na zahradní kohoutek o malém průměru, mohlo by docházet ke ztrátám tlaku. Vhodnější je připojení hned za vodoměrem na potrubí s větším průměrem. V každém případě je však pro bezchybnou činnost potřebná čistá voda, především při čerpání ze studny či zásobníku se proto doporučuje vložit před systém filtraci.

Foto: Gardena, Závlahy – AGF Navrátil, AZ Zahrady
Text: Dana D. Daňková