Atriový lichoběžník na svahu

V pražských Radlicích vyroste neobvyklý atriový bytový dům s administrativními a obchodními prostory. Tato stavba lichoběžníkového půdorysu zapuštěná do strmého svahu je dílem architekta Jana Šestáka a jeho kolegy Marka Deyla ze Studia pha.

Atrium Radlice s pětatřiceti byty a moderními administrativními a obchodními prostory, jehož investorem je Eterna Develop CZ, by se mělo začít stavět během září tohoto roku a dokončit na podzim roku 2010. Bude stát v příjemné lokalitě v blízkosti městského centra i veřejného lesoparku v Radlickém údolí. Pozemek je výrazně svažitý, a proto před architekty vyvstal poměrně těžký úkol, jak jej co nejlépe zhodnotit.

Architekt Jan Šesták říká: „Každý projekt vychází z konkrétní situace a potřeb. Nepředjímáme styl, koncept, materiál ani vlastní rukopis. Je třeba nalézt odpověď na dobře definovanou otázku. Nalézt řešení, kde vše má optimální velikost a je na správném místě.“ Z této zásady architekti vycházeli i při návrhu Atria Radlice.

Také dispoziční řešení reaguje na potřebu optimální funkčnosti bytových, administrativních i obchodních prostorů. Při navrhování hlavního schodiště využili architekti ze studia pha osvědčené prvky z již realizovaného schodiště v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd, za které získali cenu Grand Prix 2008 Obce architektů v kategorii Interiér.

Terasovitý pozemek
Hlavní obytný pětipodlažní objekt je navržen ve střední části pozemku, půdorysně vychází z jeho tvaru a svou hmotou i dispozičním řešením kopíruje sklon terénu. Výrazně skloněný terén se spádem dvacet jedna stupňů je ukončen u přilehlé komunikace šikmou opěrnou gabionovou stěnou o proměnlivé výšce kolem osmi metrů. Návrh se snaží optimálně využít danou parcelu nejenom z hlediska objemů a užitných ploch, ale i z hlediska vztahu nové budovy k bezprostřednímu okolí i k urbanistické situaci a charakteru celého údolí.

Urbanistické řešení parteru stavby rozšiřuje veřejnou část uličního prostoru a novou opěrnou zeď posouvá až o pět metrů do hloubi pozemku. Vznikla tak kamenná opěrná zeď, jejíž objem architekti částečně využili pro dvě, respektive tři podlaží podzemních garáží. Na ni je nasazena dvoupodlažní hmota administrativních prostor, která společně se zdí představuje objem pětipodlažní stavby, obvyklé v Radlické ulici.

Alej na střeše
Tato hmota je zároveň akustickou clonou hluku, který i po přestavbě Radlické ulice bude představovat jistou zátěž. Funkce clony je podpořena výsadbou malého dvojitého stromořadí na střeše, které zjemní siluetu domu.

Orientace bytů využívá všech tří atraktivních světových stran. Dominantní je orientace na jižní stranu s lodžiemi sloužícími zároveň jako sluneční clona. V horních ustupujících podlažích budou další rozlehlé terasy.

Prostory orientované východním a západním směrem poskytují výhled skrze francouzská okna na svah porostlý zelení. Byty v přízemní části bočních fasád mají přímou vazbu na okolní terén –  součástí bytů jsou dřevěné pobytové terasy. Terén u paty domu je proto v těchto místech modulován terasovým způsobem s pravidelně rozmístěnými kamennými opěrnými zídkami.

Hlavní objekt je spojený s domem do ulice vnitřním atriem – nádvořím. Oba domy jsou propojeny průběžnými bočními stěnami, které uzavírají vnitřní atrium z bočních stran a zároveň obě hmoty scelují do jednoho objemu.

V atriu bude podle autorů projektu vysazen strom s velkou korunou a podél obvodových stěn pás zeleně, z něhož budou vyrůstat popínavé i vysokorostoucí rostliny, které by měly pokrýt většinu plochy zdí. Uvažuje se též o fontáně, která by zvukem padající vody zpříjemnila atmosféru nádvoří.

Technické řešení

Příjezd a vstup do budovy jsou navrženy z Radlické ulice a využívají rozvolnění uličního prostoru, který vznikl posunutím opěrné stěny. Kvůli výraznému sklonu a hloubce pozemku je nezbytné rozdělit vertikální komunikaci pro pěší na dvě části. První část tvoří vertikála domu do ulice, poté je nutné přejít vnitřní nádvoří kryté skleněnou pergolou. Druhou část tvoří hlavní vertikála.

Z horní části je navržen pouze přístup pro pěší, navazující na nově vybudovanou pěší cestu, která lemuje další novostavby a dál pokračuje po svahu až k nové budově ČSOB. Tento přístup zároveň propojí stavbu s klidnou vilovou lokalitou nad pozemkem.

Kostrou domu bude monolitická železobetonová konstrukce. Fasáda bude z kamenného obkladu z hladkých desek a s tepelnou izolací s odvětrávanou mezerou. Vnitřní stěny jsou plánovány jako místy přizděné a omítnuté.

Budova bude zastřešena plochou střechou s inverzní izolací (zatíženou kamennými dlaždicemi a doplněnou osmi stromy) a šikmou střechou oplechovanou titanzinkem. Venkovní zpevněné plochy budou tvořit terasy jednotlivých bytů a volná kamenná dlažba. Je navrženo kombinované oplocení ze zdi a kovového pletiva bez podezdívky.

(kak)
Vizualizace: Studio pha

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.