Zelené stavby místo původní výstavby? Větší šance získat dotaci od státu

Vláda ve středu projedná návrh ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na změnu čerpání finančních prostředků ze Státního fondu podpory investic (SFPI) na obnovu brownfieldů. Nově by fond podpořil pouze projekty, které alespoň z 80 procent nahradí dříve zastavěnou plochu a přesáhne ji maximálně z pěti procent.

Zároveň nové stavby musí mít alespoň o 20 procent nižší spotřebu neobnovitelné energie než zcela energeticky nehospodárné stavby a na místě výstavby se nesmí vyskytovat ekologicky významná zeleň. Vyplývá to z návrhu zveřejněného ve veřejné elektronické knihovně legislativního procesu.

„Již v průběhu příjmu žádostí o poskytnutí dotace ve výzvě začínalo být zřejmé, že pravidlo, jak je formulované, se stalo zásadní překážkou pro většinu žadatelů, konkrétně pro osm z deseti. Dle ex post analýzy již podaných žádostí o poskytnutí podpory bylo zjištěno, že z deseti žádostí by jich nové znění podmínky splňovalo oproti původním dvěma celkem osm,“ uvedlo MMR v důvodové zprávě.

Komplikace navíc, tvrdí Hospodářská komora

V připomínkovém řízení se proti návrhu vymezila Hospodářská komora. Podle ní změna jenom více zkomplikuje možnost žádat o podporu. „Z předkládací zprávy vyplývá, že nařízení přijaté v lednu 2023 se ukázalo za šest měsíců v praxi jako nefunkční z důvodu příliš přísných požadavků na podporované revitalizační stavby. Obáváme se, že přidáním další kumulativní podmínky a navrženou úpravou textu se tuto překážku nepodaří odstranit,“ uvedla Hospodářská komora.

SFPI bude příští rok hospodařit s rozpočtem 4,25 miliardy korun. Peníze budou sloužit na podpory bydlení, revitalizace a regenerace území.

Výdaje ze státního rozpočtu na dotační programy MMR v příštím roce klesnou o 1,27 miliardy korun. Největší úsporu 800 milionů korun zaznamená program na podporu rozvoje regionů. O 200 milionů se sníží také podpora dostupného bydlení a o 150 milionů podpora spojená s propagací cestovního ruchu v regionech.

MMR bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem 15,1 miliardy korun, což je o sedm miliard Kč méně než letos. Resort bude podle svých dřívějších vyjádření usilovat o doplnění národních dotací z evropských zdrojů.