Zoborská kasárna v Nitře studenty zaujala

Zoborská kasárna v Nitře studenty zaujala

Sedmnáctý ročník studentské soutěže Xella pod hlavičkou společnosti Ytong už zná svého vítěze. Odborná porota v česko-slovenském složení posuzovala 41 projektů vypracovaných na téma nazvané Horizontální hybrid a konverze veřejného prostoru.


Studentské soutěže jsou velmi oblíbené, protože studentům poskytují možnost dát své tvořivosti a nápadům volný průběh a potom je konfrontovat s ostatními pracemi. Témata zadání bývají zajímavá, často spojená s exkurzí do řešené lokality, což je ideální příležitost nasát atmosféru genia loci. Jinak tomu nebylo ani v případě soutěže zaměřené na řešení multifunkčního městského areálu v prostorech bývalých Zoborských kasáren v Nitře.

Protože areál přestal plnit svoji původní funkci, Ministerstvo obrany SR ho poskytlo většinovému vlastníkovi – městu Nitra. Studenti ve svých návrzích řešili také využití areálu, které by návštěvníkům zabezpečilo celodenním program s převládající kulturně-společenskou funkcí a zároveň by poskytlo kapacity pro vzdělávání, rekreaci, bydlení a případně i obchodně-provozní prostory.

Porota ve složení Ing. arch. Stanislav Babčan (SR), Ing. arch. Aleš Brotánek (ČR), Ing. arch. Radek Dragoun (ČR), Ing. arch. Ľubomír Králik (SR), Ing. arch. Jaromír Kročák (ČR), Ing. arch. Darina Lalíková (SR), Ing. arch. Vlado Milunić (ČR, Ing. arch. Peter Moravčík (SR), Ing. arch. Viktor Šabík (SR), Ing. arch. Jarek Veselák (ČR) a Ing. arch. Ľubomír Závodný (SR) nakonec rozhodla o udělení cen takto:

1. cena: Dubeňová Ľubica, Bašová Michala, FA STU v BratislavěVítězný projekt Ľubice Dubeňové a Michaly Bašové zaujal nejen silnou myšlenkou, ale i grafickým zpracováním.

Předseda poroty Ing. arch. Stanislav Babčan o vítězném návrhu řekl, že jeho autorkám se analýzou daného prostoru a jeho časových vrstev podařilo nejlépe vystihnout podstatu zadání a navíc jejich práce může posloužit jako jistá navigace pro město při skutečném využití areálu.

2. cena: Borščová Barbara, Šranko Richard, FA STU v BratislavěBarbora Borščová a Richard Šranko si odnesli 2. cenu a zároveň i cenu časopisu ASB za nápad náhrady fortifikačního systému zajímavou skladbou vertikálních a horizontálních objemů.

3. cena: Kvasničková Lenka, Čičala Michal, FSv ČVUT v Praze
odměna:  Štefanková Jana, FA STU v Bratislavě
odměna:  Valeková Ivana, Bartková Darina, Sopoušková Petra, Záthurecká Zuzana, FA VUT v Brně
odměna: Hudec Martin, Bergerová Katarína, FA STU v Bratislavě

Mária Nováková
Foto: Dano Veselský

–>–>