Známe finalisty ceny Architekt roku 2014!

Známe finalisty ceny Architekt roku 2014!

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v rámci galavečera jubilejního 25. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH v Národním domě na Vinohradech v Praze dne 17. 9. 2014.

Snahou vypisovatele a důvodem k vypsání cAR je podpora kvality a odborné i občanské angažovanosti na poli architektury v České republice. Vypisovatel je veden snahou poukázat na důležitost vystavěného prostředí pro kvalitu života a kulturní rozvoj společnosti.

Spojením se stavebním veletrhem FOR ARCH chce vypisovatel zdůraznit úzkou spojitost profesní a občanské integrity a význam etického rozměru podnikání v oblasti architektury.

Kritéria hodnocení
Cena je udělována osobě či osobám, které se v uplynulém období 3-5 let svým inovativním přístupem významně zasloužily o architekturu v České republice konkrétními tvůrčími či organizačními činy a to jak na poli návrhu domů, stavby měst a tvorby krajiny ale i skrze teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační a popularizační práci.

Základními kritérii pro posouzení oceněných tvůrců je zejména přínos jejich odborné práce z pohledu:

  • celkového rozvoje společnosti
  • ochrany veřejného zájmu
  • profesní a morální integrity
  • spolupráce s veřejným či neziskovým sektorem
  • výtvarné či odborné úrovně práce
  • kvalitního veřejného prostoru
  • technologické a materiálové inovace
  • šetrnosti vůči životnímu prostředí
  • ochrany zájmů budoucích generací

Odborná porota zasedala ve složení:

Předseda
prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, FUA TU v Liberci, Fránek Architects

Členové
doc. Ing. arch. Antonín Novák, ARCHITEKTI D.R.N.H.
doc. Ing. arch. Michal Kohout, FA ČVUT v Praze, Centrum kvality bydlení o. s., UNIT architekti s.r.o.
Ing. arch. Regina Loukotová, Ph.D., ARCHIP, GEM architects, s.r.o.
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, reSITE, ARCHIP, ERA21

Z užšího výběru nominovala porota na cenu tyto architekty:

Ing. arch. MArch Adam Gebrian
Série článků v časopise Respekt

doc. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek
Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání ve Vrchlabí

Ing. arch. Pavla Melková
Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy

Ing. arch. Josef Pleskot
Svět techniky – Science and Technology Centrum v Ostravě

prof. Ing. arch. Martin Rajniš
Huť architektury – výstava v Centru současného umění DOX v Praze

Více informací vč. zdůvodnění výběru finalistů: www.architektroku.cz