Panelisté workshopu BUDOUCNOST ZADÁVÁNÍ A REALIZACE STAVEBNÍCH ZAKÁZEK IX.

Workshop představil pilotní projekty a klíčové prvky BIM

V pořadí již deváté pokračování úspěšného workshopu Budoucnost zadávání a realizace stavebních zakázek, pořádaného analytickou společností CEEC Research a společností Graitec, proběhlo ve čtvrtek 28. března v budově Ministerstva dopravy a potvrdilo velký a stále rostoucí zájem odborníků i novinářů o téma digitalizace ve stavebnictví a využívání informačního modelu budov BIM.

Jde přitom o téma stále aktuálnější, neboť od roku 2022 bude na základě vládou schválené koncepce zavedena povinnost použití BIM u nadlimitních veřejných zakázek na projektové a stavební práce financované z veřejných rozpočtů. Firmy, které tyto technologie s předstihem ovládnou, získají na stavebním trhu citelnou výhodu.

Po zahájení workshopu prezentovaly projektové firmy několik reálně připravených projektů využívajících model BIM – od rekonstrukce železniční zastávky Bohuslavice u Kyjova až po skládku provizorních hrazení Vodního díla Gabčíkovo. Z příspěvků byla jasně patrná komplexnost BIM a důležitost využití všech jeho částí u pilotních projektů, tedy nejen u návrhu a výstavby, ale také správy a provozu stavby zadavatelem.

Prezentace projektů realizovaných v BIM
Prezentace projektů realizovaných v BIM |

V další části představila společnost Graitec použité prostředky, technologie a pracovní postupy. Byla zde podrobněji popsána funkčnost a návaznost softwarových produktů, jako jsou Civil 3D, Revit, NavisWorks a InfraWorks. Vysvětleno bylo také sdílené datové prostředí CDE. Následovalo téma využití informačního modelu budov BIM pro rozpočtování a realizaci staveb prezentované firmou IBR Consulting se zaměřením na výpočet celoživotních nákladů budovy.

Části, pojednávající o využití informačních BIM modelů pro správu a údržbu a obecně platných postupech v oblasti definice projektů, přednesli zástupci společnosti BIMCON. Po krátké přestávce přišla na řadu poslední část workshopu, rozebírající problematiku nových mezinárodních norem EN ISO 19650-1 a ISO 19650-2.

Z průběhu workshopu sice vyplynul významný posun oproti jeho prvním pokračováním, kdy se mluvilo převážně v teoretické rovině, k praktickým zkušenostem a skutečně realizovaným projektům, přesto však ještě v této oblasti zbývá dlouhá cesta a využívání BIM technologie je potřeba co nejrychleji posunovat kupředu úzkou spoluprací zadavatelů, projektových a stavebních firem a státu.

K tomu také významně pomáhají konference a workshopy na dané téma, kde mohou odborníci z různých částí oboru diskutovat problémy, představit nabyté zkušenosti a získávat důležité kontakty. Nejbližší další podobnou akcí bude workshop BUDÚCNOSŤ BIM V SLOVENSKOM STAVEBNÍCTVE V., který se uskuteční 16. dubna v Bratislavě.

Podrobnosti a místa konání navazujících konferencí a workshopů z oblasti stavebnictví a developmentu je možné získat na stránkách www.ceec.eu/events/conference-list.

ZDROJ: PR článek společnosti CEEC Research