aecterrain

Propojujeme BIM nástroje pro projektování pozemních a liniových staveb

Stále více projekčních firem využívá moderní BIM nástroje pro přípravu stavebních projektů – od koncepčního návrhu, přes konstrukce, profese a výpočty až po 3D vizualizace a výkresovou dokumentaci a předání BIM dat pro provozovatele stavby.

K nejpoužívanějším softwarovým nástrojům pro BIM patří Autodesk Revit pro pozemní stavby a Autodesk Civil 3D pro liniové stavby a terénní úpravy, oba součástí projekční sady AEC Collection.

Díky novým nástrojům bonus nadstaveb firmy CAD Studio – Civil Tools a Revit Tools – lze nyní snáze vzájemně propojit BIM projekty infrastruktury a pozemních staveb. Úpravy terénu a komunikací navržené v Civil 3D lze přímo přenést do BIM projektu stavby v Revitu funkcí Import povrchu.

Tyto nové nástroje doplňují – na základě požadavků zákazníků – funkčnost BIM aplikací Autodesk o užitečné funkce využívané v české a slovenské projekční praxi.

www.nazdi.cz/2019/09/prepojujeme-bim-pozemne-stavby-s-bim.html
www.cadstudio.cz/AECcollection