PREFA BIM Darstellung Planung Textur 3D EFH

Digitalizace projektování – BIM

BIM (anglicky Building Information Modeling nebo spíše Building Information Management) je informační model budovy – tzv. digitální dvojče budovy.

Všeobecně se dá říct, že BIM je správa a řízení informací konkrétního projektu (stavby) od jejího návrhu přes celou životnost stavby, až po odstranění stavby (demolici). Nejedná se tedy jen o samotný 3D model projektu (stavby). BIM se dá taky popsat jako sdílení „nalepených“ informací na prvcích 3D modelu projektu (stavby).

S jedním datovým modelem tak mohou pracovat projektanti, zadavatelé výběrových řízení, realizátoři a následně i provozovatelé objektů. Společné datové prostředí je zárukou optimálního komunikačního toku, efektivního průběhu výstavby a minimální ztráty informací při předávání různým uživatelům.

Na podporu trendu digitalizace projektování jako součásti digitalizace celého stavebního procesu a s cílem maximálně pomáhat architektům a specializovaným projektantům, nabízí firma PREFA Aluminiumprodukte s.r.o. na svých webových stránkách cz.prefa.com/bim bezplatně ke stažení textury, 3D a BIM data střešních a fasádních výrobků PREFA, a to v různých formátech souboru.