Výsledky soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2015

Výsledky soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2015

Porota po celkovém vyhodnocení podaných přihlášek provedla konečný výběr firem nejprve do užší nominace pro udělení cen vypisovateli soutěže (to se uskutečnilo v Břevnovském klášteře 13. září 2016) a dále stanovila v každé kategorii jednu vítěznou firmu, které si ocenění převzaly o měsíc později, tedy 13. října 2016 v rámci oslav Dnů stavitelství a architektury v Betlémské kapli v Praze 1, na slavnostním večeru STAVBA ROKU 2016.

Zleva jednatel společnosti Baumit Ing. Pavel Med a obchodní ředitel Ing. arch. Radana Duňková.

Složení soutěžní poroty: Ing. Pavel Malinský, MPO ČR (předseda); Ing. Michael Smola, SPS v ČR; Ing. Alexander Trinner, TZÚS Praha, s. p.; Ing. Lukáš Peřka, VÚMAT Praha; Ing. Petra Lupíšková, ÚRS Praha.

Odborná porota posuzovala přihlášené závody a provozy průmyslu výroby stavebních hmot zejména podle následujících kritérií:
•    ekonomická úspěšnost,
•    silná pozice na trhu,
•    energetická náročnost výroby,
•    dosahovaná kvalita,
•    zlepšování životního prostředí a řešení odpadového hospodářství,
•    zavádění systémů řízení jakosti výroby,
•    investice do výrobního zařízení v posledních třech letech,
•    dosažená produktivita a zaměstnanost.

Vítězem v kategorii firem s počtem zaměstnanců do 250 se stal BAUMIT, spol. s r. o.

Společnost Baumit získala ocenění za soubor inteligentních systémových řešení v oblasti fasád, omítek a potěrů, ale též u výrobků na lepení obkladů a dlažeb.
Fasády jsou dnes multifunkčními systémy a musí vyhovovat stále komplexnějším nárokům, kupříkladu požadavky na estetický dojem, energetickou optimalizaci a udržitelnost. Pro krásné fasády nabízí Baumit nejširší vzorník barev v celé Evropě s až 888 odstíny a mnoho kreativních struktur omítek, jež imitují cihlu, dřevo či jiné struktury. Mimo jiné jsme vyvinuli samočisticí omítku NanoporTop, která díky nanotechnologiím dokáže využít fotokatalýzu a udržet fasádu krásnou a čistou až 30 let.

Nominačního odpoledne v dokonale zrenovovaných prostorách Břevnovského kláštera i během následných oslav Dnů stavitelství a architektury v Betlémské kapli se zúčastnili náměstek ministra průmyslu a obchodu pro stavebnictví Ing. Jiří Koliba, prezident SPS v ČR Ing. Václav Matyáš, ředitel a. s. ÚRS Praha Ing. František Glazar, šéfredaktor Časopisu stavebnictví Mgr. Jan Táborský a ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot MPO Ing. Petr Serafín. Za organizátory soutěže vítězným a oceněným firmám rovněž poblahopřál předseda soutěžní poroty Ing. Pavel Malinský z MPO.

Komentáře