Veletrh PAMÁTKY 2012

Veletrh PAMÁTKY 2012

Rekonstrukce památkových souborů a objektů, jejich financování a současné využití – to jsou tři základní témata veletrhu PAMÁTKY 2012, který připravila Incheba Praha do Průmyslového paláce Výstaviště v Praze – Holešovicích na dny 4. - 6. října 2012.


Regenerace historického dědictví je téma nesmírně rozsáhlé. Veletrh proto nezasahuje pouze do oblasti památkové péče, záchrany a konverze historického dědictví a do sféry  projektování a stavitelství. Své místo zde má i restaurátorství a umělecké řemeslo, ochrana a zabezpečení staveb a jejich částí a vybavení, prvky a  systémy technické infrastruktury a vybavení budov, požární ochrana a zabezpečení objektů a areálů, ovšem také rozsáhlá problematika soudobého využití památek a jejich uplatnění v současných sídlech i krajině, v cestovním ruchu a řada dalších témat. A zcela samostatnou a velice důležitou kapitolou je financování obnovy a regenerace, a to na všech úrovních, včetně fungování neziskových organizací. A dnes či zítra už velmi aktuálně půjde též o majetek a prostředky církví.

Na veletrhu se  představí  143 vystavovatelů z ČR, Nizozemí, Rakouska, Slovenska, Německa  a Velké Británie na celkové výstavní ploše 6 196 m2. Mezi nimi bude i 10 krajů ČR, historická města a regiony, muzea, renomovaní i drobní výrobci  stavebních výrobků, materiálů a technologií, stavební firmy, církevní instituce, restaurátoři, státní i neziskové organizace, řemeslníci atd. Největší expozice mají Asociace krajů ČR, Národní památkový ústav, TONDACH, Kámen Ostroměř, CIUR. Výjimečné oproti jiným veletrhům budou Památky také tím, že celá řada vystavovatelů je připravena předvádět práci se svými výrobky a materiály a také zručnost řemesla, včetně již těch zapomenutých.

Oborové členění veletrhu má 156 položek! Hlavní cílovou skupinou návštěvníků veletrhu jsou kraje, regiony, města, obce, soukromí majitelé památek vč. vlastníků drobných objektů – chalupáři, zástupci církví a neziskových organizací, projektanti, architekti, investoři, správci památkových objektů a souborů, zainteresovaná veřejnost. Na své si však každopádně přijdou všichni, jimž leží budoucnost památek u nás na srdci. Pro nový veletrh se podařilo v přípravné fázi získat podporu státních orgánů a institucí, sdružení, svazů, asociací, církví…

Obzvláště bohatý bude na veletrhu doprovodný program. Ve třech sálech souběžně odezní víc jak pětatřicet konferencí, veletrh doprovodí 5 samostatných výstav, zcela šokující je např. expozice Zničené kostely severních Čech 1945 – 1989.

Více na www.incheba.cz/veletrh/pamatky/doprovodny-program.html

RubrikyUdálosti