vlak TGV

Studie rychlotrati Brno-Ostrava má zhotovitele, bude za 14 měsíců

Partneři sekce:

Studii proveditelnosti stavby vysokorychlostní trati mezi Brnem, Přerovem a Ostravou zpracují firmy Sudop Praha a Egis Rail. Správa železnic (SŽDC) je vybrala pomocí nové metody výběrového řízení, kdy použila hodnocení podle nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Firma o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Kompletní studie za téměř 14 milionů korun bude hotová nejpozději za 14 měsíců.

Studie trati by měla obsahovat návrh trasy nové tratě a případné úpravy současné železniční infrastruktury. Rychlodráha z Brna do Ostravy by měla umožnit spojit tato města za jednu hodinu, nyní to trvá přes dvě hodiny.

Vítězní uchazeči budou muset do šesti měsíců předat podklady pro zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro vyhodnocení vlivů na životní prostředí minimálně pro úsek Prosenice – Ostrava-Svinov. Kompletní studie i se zapracovanými připomínkami musí být hotova do 14 měsíců.

Správa železniční dopravní cesty vybírala vítěze pomocí nové metody „Best Value Approach/Best Value Procurement“. „Naší snahou bylo přispět ke kvalitě zpracování studie využitím inovativní metody hodnocení kvality nabídek,“ uvedl generální ředitel organizace Jiří Svoboda.

Zatímco většina státních zakázek je dosud vyhodnocována zejména podle nabízené ceny, SŽDC zde použila hodnocení podle nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Vítěz tak byl vybrán podle nabídkové ceny, která měla 30procentní podíl na hodnocení, dále odborné úrovně s 20procentním podílem, identifikace a řízení rizik s 15 procenty, přidaná hodnota, kterou zájemce nabízí, s deseti procenty a schopnost vybraných členů odborného personálu s 25 procenty.

Po vyhodnocení nabídek musel vybraný dodavatel předložit technické návrhy pro splnění projektových cílů, dále shrnutí s podrobným popisem činností a harmonogram prací.

SŽDC v současnosti připravuje studie několika vysokorychlostních tratí. Jako pilotní úseky vybrala úseky Praha – Běchovice – Poříčany, dále Brno (Modřice) – Vranovice na tahu Brno – Vídeň/Bratislava a právě úsek Přerov (Prosenice) – Ostrava – Svinov na páteřním tahu mezi Prahou, Brnem a Ostravou.

Na seznamu pilotních úseků jsou také části rychlotrati mezi Prahou a Drážďany. Česko při stavbě bude využívat normy pro vysokorychlostní vlaky francouzských státních drah TGV.

Zdroj: ČTK