Seminář VELUX Active House Technic
Galerie(1)

Seminář VELUX Active House Technic

Minulý měsíc proběhl v Národní technické knihovně již druhý seminář k soutěži VELUX Active House Award se zaměřením na technickou stránku aktivních domů. Příspěvky byly nejen o technologiích a materiálech. Zazněly ekonomické aspekty, prezentovala se spousta realizací a důraz byl kladen především na detaily. Skvělé bylo i obecné zamyšlení, zda vůbec jdeme správnou cestou.

Vize aktivního domu je dlouhodobý cíl, který se snaží spojit všechny složky tak, aby vznikl vyvážený přístup k řešení stavby ve smyslu využívání obnovitelných zdrojů a dosahování vyšších standardů na její užívání. S tím souvisí technologie, nové materiály, jejich správné a nejefektivnější použití. Spotřeba zdrojů zase odráží kvalitu technického provedení stavby, detaily, na které se více než kdy jindy klade důraz. Výsledkem je pak optimální vnitřní prostředí. Příjemné teplo, stále čerstvý vzduch, dobrá akustika, dostatek denního světla a celková pohoda. Toho všeho by mělo být dosaženo za ekonomicky efektivní cenu.

První přednáška pana profesora Ing. Karla Kabeleho, Csc. (vedoucí katedry Technických zařízení budov, Fakulta stavební ČVUT) začala výstižným rčením, že energie jsou dnes postaveny nade vše, ale nesmíme zapomenout, že v domech se má hlavně příjemně bydlet. Obecně lze říci, že se pohybujeme v kole, kde řešíme stále tři základní věci a to energii, ekonomii a prostředí. Spotřeba energie pořád roste, zhruba 40 % spotřeby veškeré energie se odehraje v budovách určených k bydlení, a naší snahou by mělo být tuto spotřebu snižovat. Abychom dosáhli snížení spotřeby energie v budově, musíme se na ni dívat komplexně a zaobírat se všemi složkami (osvětlení, VZT, dopravní systémy a další) i přesto, že jedna z nich může být dominantní (teplo).

Otázku ekonomického hodnocení energetické efektivity otevřel Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA (EkoWATT). Přednáškou shrnul hlediska, na kterých závisí ekonomika investice – náklady vs. výdaje, soukromé finance vs. úvěr, a ukázal výstupy ekonomického hodnocení. Z jeho součástí (čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, tok hotovosti) lidi nejvíce zajímá prostá doba návratnosti. V druhé půli byla přednáška věnovaná případovým studiím, které porovnávaly obnovitelné zdroje energie s konvenčními.

Pan Ing. arch. Josef Smola z atelieru KADET s nakažlivým zapálením prezentoval své realizace a studie nízkoenergetických a pasivních domů. Za klíčovou zodpovědnost pan architekt Smola považuje kompaktnost objemového řešení stavby.

Poté z protipólu vystoupil Ing. Josef Šanda z Katedry architektury VŠUP. Je správné takhle globálně diktovat co je dobré a co ne? Je nutné stavět domy, které dokonce energii vyrábějí? Není to jen dobře vykonstruovaný tlak skupin lidí, kteří z toho dobře profitují? S přirovnáním k velkým a nefungujícím teoriím si pan Šanda zároveň odpovídá, že toto dogma jako každé jiné může mít v jádru docela jednoduše chybu.
Je důležité si stanovit priority a promyslet, kam nasměřujeme svou životní energii. Investice do technologicky vyspělých staveb jsou zatím dost velké, tudíž je na každém, zda ji investuje do celoživotních splátek na pasivní/aktivní dům anebo např. na vzdělání sebe či svých dětí.

MgA. Patrik Zamazal
z MOLO ARCHITEKTI s.r.o. nás vrátil do problematiky detailů staveb. Na svých realizacích ukázal, jak je možné s detaily pracovat a na co si dát pozor. Zdůraznil, jak moc je důležité chodit při navrhování od celku k detailu a zpět, abychom neztratili přehled. Veškeré detaily se musí promýšlet ve studii, protože na stavbě už je někdy pozdě.

Příklady takové kvalitní zahraniční architektury představila Ing. arch. Klára Bukolská. Konkrétně to byla New Monte Rosa Hut, horská chata ve Švýcarsku, která je výjimečná nejen svým designem, ale hlavně je z 90 % soběstačná. Dalším příkladem byl Hunsett Mill, dostavba starého mlýna v jižní Anglii, a aktivní rodinný dům Sunlighthouse u Vídně.

Nicolas Roy
, kanadský „architekt ve službách světla“, v závěru názorně představil VELUX Daylight Visualizer. Program, který Vám skvěle namodeluje přirozené denní světlo ve vašem 3D modelu včetně animace. Snadný import ze všech nejpoužívanějších modelovacích programů a perfektní výstupy se snadným ovládáním mluví za vše.

Seminář uzavřel doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. proděkan FAST, s tématem vývoje stavebních konstrukcí a technologií. Vtáhl nás do systémů inteligentních budov, možností nanotechnologií (aktivní povrchy) a přednášku končil s otázkami ohledně celkové energetické bilance. Co dělat s přebytkovou energií? Prodávat? Akumulovat nebo dávat konkrétně k využití někde v okolí? Osobně se mi líbila myšlenka, že být „eko“, znamená být lokální.

Soutěž VELUX Active House Award je určena pro studenty vysokých škol stavebního zaměření v České i Slovenské republice a vyhlášena byla ve dvou kategoriích – novostavby a rekonstrukce. Projekty může přihlásit jednotlivec nebo kolektiv. Cílem soutěže je podpořit práci studentů na projektech udržitelných staveb a umožnit jejím prostřednictvím detailnější seznámení s problematikou návrhu budov v aktivním standardu.

Do soutěže se mohou studenti registrovat do 1. 5. 2012.

Více informací k soutěži, včetně detailních podmínek a přihlášky jsou k dispozici na stránkách www.velux.cz