Karlův most, detail středověkého kvádru (vpravo) s viditelnými stopami opracování zubatou sekerou; replika nástroje (vlevo)

Praha kamenná: Výstava představí výzkum stavební historie středověké metropole

Jaké stopy po historických nástrojích se našly na historických stavbách a artefaktech z kamene a jak tyto nástroje vypadaly? I to ukáže výstava probíhající od 9. července do 30. listopadu 2022 v Muzeu Karlova mostu.

Odborníci z Katedry geotechniky Fakulty stavební ČVUT, Ústavu teoretické a aplikované mechaniky, Akademie věd ČR a Národního památkového ústavu zde představí výsledky tříletého výzkumu v oblasti stavební historie, stavebnictví, geologie a jiných přírodních a technických věd.

Odborníci se zaměřili na vývoj kamenického řemesla od nejstarších dob, tedy zhruba od 9. století, až do počátku 20. století, kdy na historických stavbách a artefaktech z kamene identifikovali stopy po historických nástrojích. Po zpracování těchto stop do 3D modelů vznikly rekonstrukce dobových kamenických nástrojů, jež se již dávno nepoužívají.

Unikátní výstava v rámci Evropy

Dobové rekonstruované nástroje představené na výstavě jsou zařazeny vždy příslušně k dané slohové etapě – románské, gotické, renesanční, barokní, 19. a 20. století. Návštěvník díky tomu získá dobrou představu o možnostech daného stavebního údobí. Zároveň zde budou prezentovány i samotné stopy po nástrojích nalezené v objektech, jež znamenaly zlom v historii pražské kamenné architektury.

V simulované středověké kamenické dílně si dokonce budou moci návštěvníci tyto nástroje vyzkoušet, aby měli možnost pochopit jejich praktičnost a jedinečnost. Kromě nástrojů bude na výstavě k vidění i malý kamenický dílenský jeřáb a kamenický vůz na přepravu kamenných kvádrů.

Výstava „Praha kamenná“ připravená odborníky z Fakulty stavební ČVUT, Katedry geotechniky, Ústavu teoretické a aplikované mechaniky, Akademie věd ČR, a Národního památkového ústavu, je v evropském měřítku ojedinělou systematickou prezentací historických kamenických nástrojů a způsobů práce s nimi. Mapuje tak historii tohoto krásného řemesla v dějinách jednoho města v kontextu celoevropských dějin.

Výstava „Praha kamenná“ bude k vidění v Muzeu Karlova mostu, Křižovnické náměstí 3, Praha 1 – Staré Město, od 9. července do 30. listopadu 2022.

red