ROCKWOOL pomáhá realizovat ojedinělý projekt Rekonstrukce domu krok za krokem

ROCKWOOL pomáhá realizovat ojedinělý projekt Rekonstrukce domu krok za krokem

Stále rostoucí ceny nájemného se stávají klíčovým impulsem k zahájení úvah o pořízení vlastního bydlení. Jedním z možných řešení je koupě a rekonstrukce staršího domu. Prostřednictvím mediálních kanálů lze v současné době vyhledat nespočetné množství rad, tipů a informací, jak postupovat. Společnost ROCKWOOL se rozhodla jít cestou praktických zkušeností a zapojila se do projektu „Rekonstrukce domu krok za krokem“, jehož cílem je provést širokou veřejnost celým procesem rekonstrukce. Nedílnou součástí se stane i realizace nové střechy. Její zateplení izolací z kamenné vlny významně sníží celkovou energetickou náročnost objektu.

Skutečnost, že energetické zdroje nejsou nevyčerpatelné, pociťujeme v běžném životě i v našich peněženkách. Ceny energií stoupají a tento trend se dle odborníků v nejbližší době nezastaví. Snižování spotřeby energie je tématem současnosti a především budoucnosti. Dotýká se naší každodenní činnosti a dění okolního světa. Řešení otázky energetických úspor musí být prioritou pro všechna průmyslová odvětví. Pro oblast stavebnictví to mimo jiné znamená, že každá novostavba či rekonstrukce by měla být od svého počátku koncipována s cílem dosažení energetické efektivnosti dané stavby.

Pokládka druhé vrstvy izolační desky ROCKWOOL Monrock MAX E

V případě rekonstrukce není výchozí pozice pro finální realizaci domu s minimální spotřebou energie příliš jednoduchá. Je nutné přihlížet ke všem stávajícím stavebním konstrukcím a reálným možnostem. Jak při rekonstrukci staršího domu správně postupovat a ušetřit představí seriál „Rekonstrukce domu krok za krokem“. Projekt přiblíží všem zájemcům jednotlivé fáze kompletní rekonstrukce domu postaveného téměř před 40 lety.

Mezi jednoznačná doporučení zmíněného projektu pro dosažení optimální hranice spotřeby energie domu patří výběr vhodných stavebních materiálů. Střecha je jednou ze zásadních stavebních konstrukcí, která se významně podílí na celkové energetické náročnosti budovy. Při návrhu střešní konstrukce nelze opomenout, že volbou správné izolace pro její zateplení lze zabránit zásadním únikům tepla a minimalizovat náklady na vytápění.

Projektový tým zvolil pro zateplení střechy rekonstruovaného domu izolaci z kamenné vlny ROCKWOOL, která je schopna zajistit nejen vynikající tepelně izolační vlastnosti, ale rovněž maximální požární bezpečnost díky své nehořlavosti, akustický komfort a dlouhodobou životnost s minimálními ekologickými dopady. Vybraným řešením pro plochou střechu, která reprezentovala v době původní výstavby domu moderní stavební styl, se stala speciální dvouvrstvá deska Monrock MAX E, vyráběná patentovanou technologií „Dual Density“.Speciální dvouvrstvá patentovaná izolační deska ROCKWOOL Monrock MAX E

Aktuální informace k průběhu rekonstrukce je možné sledovat na stránkách www.rockwool.cz v sekci Novinky.

–>–>

RubrikyUdálostiŠtítky