Rekordní výsledky S group holding potvrzeny

Rekordní výsledky S group holding potvrzeny

Společnosti stavební divize S group holding, a.s., překonaly svůj zatím hospodářsky nejúspěšnější rok 2006. Loňské tržby jsou s hodnotou 6,2 miliardy korun zhruba o třetinu vyšší. Rekordu dosáhne i celkový hospodářský výsledek před zdaněním, který za stavební sezónu 2007/2008 činí bezmála 260 miliónů korun (tržby v roce 2006 byly 4,8 mld. Kč).

Skupinu stavební divize holdingu tvoří pětice společností působících v České a Slovenské republice, konkrétně liberecká SYNER, s.r.o., českolipská CL-EVANS, s.r.o., kroměřížská SYNER Manďák, a.s., jihlavská SYNER VHS Vysočina, a.s. a bratislavská SYNER Slovakia, spol. s r.o.

„Nejen příznivá situace na stavebním trhu umožnila našim společnostem realizaci rekordního množství zakázek a to převážně pro soukromé investory. Tento úspěch nepřisuzujeme pouze jedné vydařené sezóně, ale celkovým podmínkám, které ve stavební výrobě už několik let panují,“ uvádí Ing. Martin Borovička, generální ředitel S group holding, a.s. a pokračuje: „Stejně jako konkurence i my sledujeme trend výstavby a uvědomujeme si, že ale současné tempo růstu ve stavebnictví nemůže trvat do nekonečna.“

Určitou stagnaci stavbaři očekávají už letos, a proto pokračují v přesunu svého zájmu do oblastí developerství a správy majetku. „Přesto výhled pro letošní rok počítá s tržbami šest miliard za stavební činnost s tím, že během tří let bychom se rádi posunuli k hranici sedm miliard,“ vyjmenovává Borovička. Jedním z posledních projektů holdingu z oblasti developerství je rekonstrukce čtrnáctipodlažního objektu v centru Liberce v hodnotě 235 mil. Kč, která je měsíc před dokončením.

Zdroj: S group holding, a.s.