Praha na křižovatce: první reSITE Festival

Praha na křižovatce: první reSITE Festival

21. století je stoletím, kdy se města dělí na dva typy. Praha stojí na křižovatce a je na představitelích města a jeho obyvatelích, kterou cestou se vydá. Věhlasný urbanista Jan Gehl z Kodaně, hosté z newyorského magistrátu Alexandros Washburn a Janette Sadik-Khan, Reinier de Graaf ze slavného nizozemského architektonického ateliéru OMA a s nimi náměstek primátora Tomáš Hudeček a pražští architekti Adam Gebrian a Igor Kovačević a mnoho dalších se sejdou u jednoho stolu, aby probrali pražský územní plán, dopravní situaci či možnost využití vltavských nábřeží. To vše v rámci unikátní akce – prvního ročníku mezioborového festivalu reSITE.

Česká metropole bude hostit první mezinárodní konferenci, která se bude zabývat výše uvedeným tématům z pohledu hned několika profesí – jak odborníků architektů a urbanistů z celého světa, tak i občanských iniciativ, zástupců samosprávy, developerů i občanů . Konference je součástí stejnojmenného festivalu, který se koná pod záštitou Hl. Města Prahy, Velvyslanectví USA v Praze a České komory architektů.

Budoucnost Prahy a potažmo celé České republiky závisí na tom, jakou cestu si město zvolí. Překážky jeho rozvoje jsou ale veliké. Pražský systém územního plánování, model, který dává volnou       ruku zákonodárcům prosadit velké, nákladné projekty bez důsledné veřejné diskuse je známý svojí neprůhledností a vytváří tak živnou půdu pro korupci. Navíc netransparentnost zamezuje systematickému plánování a uvažování o rozvoji města v hlubších souvislostech a v delším časovém horizontu.

Zprůhlednění tohoto procesu by mohlo znamenat, že miliardy korun, které Praha investuje do infrastruktury, by mohly být využity lépe v zájmu vytvoření takového města, které se stane lepším místem pro život svých občanů. Navíc promyšlené investice mohou způsobit oživení ekonomické aktivity a zvýšení životní úrovně jeho občanů. Hrozí, že pokud se bude Praha dál rozvíjet tak jako doposud, nepodaří se zamezit vylidňování centra. Obyvatelé utíkají za město ve snaze najít na okraji metropole způsob života, který v Praze mizí. Za Prahou a nikoli v ní hledají čistý vzduch, zeleň a místa vhodné pro výchovu svých dětí.

Vydá se Praha cestou měst, kdy centrum obklopují rozlehlá předměstí satelitních městeček, kdy centrum slouží pouze jako místo pro turisty a zaměstnance nejrůznějších úřadů a kanceláří? Nebo se rozhodne využít svého obrovského potenciálu a bude se snažit, tak jako jiná evropská města, která už pochopila, který směr je pro ně výhodnější, přitáhnout pozornost nejúspěšnějších světových společností, jejich investice a jejich nejlepší a nejproduktivnější zaměstnance? Starosta New Yorku Michael Bloomberg v nedávném v rozhovoru pro Financial Times vysvětlil svůj recept na to, jak přitáhnout do města více spokojených obyvatel: “I město musí být “cool”. Když obyvatelé vidí společnost, která nabízí rozhlehlé parky, bezpečné ulice a špičkovou síť hromadné dopravy, bude volit nohama.”

Od 24. do 25. května budou v rámci konference reSITE v pražském Veletržním paláci právě na toto téma debatovat přední světové experti. Konference je součástí stejnojmenného festivalu, který  bude na různých místech v Praze probíhat od 21. do 27. května. Základní myšlenkou festivalu je spojit různé pohledy na rozvoj města a využití veřejného prostoru tak, aby přinesl jeho obyvatelům i návštěvníkům dostatečnou ekonomickou, sociální i ekologickou hodnotu. “Akce se koná v době, kdy město intenzivně řeší nový územní plán a jeho obyvatelé trpí zvýšenou citlivostí na transparentnost v jednání jeho představitelů,” říká Martin Joseph Barry, americký architekt a držitel Fulbrightova stipendia, který je zároveň ředitelem festivalu. „Dosavadní systém se jednoznačně přežil. Byl neefektivní a nahrával korupčnímu jednání. Rádi bychom využili nálady ve společnosti pokusili se ukázat, že o budoucnosti města se dá přemýšlet i mnohem transparentněji a chytřeji. A hlavně společně.”

Jako řečník na konferenci vystoupí mimo jiné i Janette Sadik-Kahn, za jejíž dvouletého působení jako vedoucí Odboru dopravy starosty New Yorku Michaela Bloomberga vybudovali v New Yorku více než 400 km cylostezek a pěších zón. Prezentaci přednese i Michael Rink poradce starosty Hamburku pro územní plán či Craig Dykers, hlavní architekt rekonstrukce newyorského Times Square. Multioborový pohled by měl za českou republiku podpořit kupříkladu generální ředitel společnosti Skanska, a.s., Dan Ťok, který, mimo jiné, předá cenu vítězi historicky prvního ročníku mezinárodní architektonické soutěži zabývající se řešením nábřeží Vltavy.

Praha má ke všem potřebným změnám obrovský potenciál. Díky své poloze v srdci Evropy, s unikátním historickým centrem, díky němuž patří mezi největší turistická lákadla v Evropě. Praha je ale i sídlem mnoha mezinárodních institucí a společností, díky čemuž je 6. nejsilnějším regionem v rámci celé Evropské unie. Reinier de Graaf, partner Rema Koolhaase v roterdamském ateliéru Office for Metropolitan Architecture, říká, že Praha je dnes spíše konkurentem pro města, jako je Berlín nebo Amsterdam, než pro metropole jiných postkomunistických zemí.  “Lidé mají pořád tendence srovnávat Prahu s Varšavou a Budapeští, ale myslím, že už je někde jinde. Praha je dnes ve stejné kategorii jako Berlín – nové centrum Evropy poté, co se velikost “Evropy” prakticky zdvojnásobila.”

Ale pořád je co zlepšovat. Průzkum agentury DEMA v roce 2010 ukázal, že téměř každý třetí Pražan by se chtěl z města odstěhovat. Jako nejčastější důvod uváděli: touha po čistém vzduchu, levnější a dostupnější bydlení a blízkost přírody. Naopak, obyvatelé žijící za hranicí města popisovali jako největší nevýhody svého okolí problémy s dopravou, nedostatek pracovních míst a infrastrukturu: školy, služby, zdravotnictví či obchody.

“Za posledních 8 let se v Praze proinvestovaly každoročně přibližně 4 miliardy korun do automobilové infrastruktury. To tvoří skoro 10% z celého rozpočtu města,” říká Jan Krčmář z iniciativy Auto*mat. Tyto investice do infrastruktury ale situaci v mnoha případech spíše zhoršily. I když díky projektům jako je Pražský okruhu se podařilo odklonit nákladní dopravu a část tranzitní dopravy z centra města, problém se přenesl do jiných oblastí jako je třeba Spořilov, kde obyvatelé trpí dramatickým nárůstem kamionové dopravy pod okny . Tyto investice naopak jen podporují nárůst automobilové dopravy, která každodenně naplňuje centrum města nekončícími zácpami. Naopak, téměř vůbec se neinvestovalo do potřeb chodců, cyklistů a veřejné dopravy, nemluvě o investicích do budování parkových a relaxačních zón, po nichž Pražané tak zoufale touží.

Ředitel festivalu Martin Joseph Barry to považuje za jednu z největších hrozeb pro českou metropoli. Mnoho lidí, kteří se před časem odstěhovali za Prahu, se dnes cítí odříznutí od města jak ekonomicky, tak i kulturně. V centru se naopak chybějící investice projevují nedostatkem kvalitních veřejných prostor, zatímco se množí investice do ubytování přespolních, kteří ale do rozpočtu města přispívají jen málo: „Město utratilo miliardy korun na zlepšení silniční infrastruktury, přičemž zahraniční odborníci sdílejí názor, že to není ta nejvhodnější cesta pro rozvoj města. Naopak, je to způsob, jak město zlikvidovat. Tímto způsobem se jen problém přesouvá jinam. Mnohem chytřejší by bylo  rozvíjet města pro lidi než pro auta.”
„Pro srovnání – v Praze připadá 739 aut na 1000 obyvatel. V Los Angeles je to jen o málo víc: 800. Přitom Praha má ve srovnání s Los Angeles vynikající systém hromadné dopravy,” říká architekt a kritik Adam Gebrian, který se rovněž zúčastní diskusního panelu v rámci konference reSITE.  

Vzhledem k tomu, že konference chce přispět zejména k dlouhodobému řešení problémů hlavního města, organizátoři zvolili jako další témata řešení nábřeží Vltavy, městskou mobilitu a řešení veřejného prostoru. Organizátoři by rádi podpořili rozvoj cyklostezek a pěších zón tak, aby se město přiblížilo více svým obyvatelům. 

Alexander Washburn, hlavní architekt Odboru územního plánování města New Yorku tvrdí, že se Praha díky svému kulturnímu dědictví a historické paměti nemusí bát srovnání s největšími evropskými městy. “Nemyslím si ale, že by Praha naplno využívala potenciál, který má. Příležitosti jsou zde obrovské. Je potřeba lépe využívat myšlenkový potenciál lidí, kteří do Prahy přijíždí právě kvůli její kráse. Právě tito mohou přinést hlavnímu městu mnoho dalších podnětů, jen je potřeba je správně podchytit a využít.“

– – –

Konference reSITE se bude konat od 24. do 25. května ve Veletržním paláci v Praze. Podrobný program konference i dalších součástí festivalu reSITE lze nalézt na stránce www.reSITE.cz. Účast na konferenci je zpoplatněná, výše účastnického poplatku se liší podle kategorií (odborná veřejnost, studenti a vědecká obec, zástupci samosprávy a státní správy). Součástí registračního poplatku je i oběd a občerstvení. Účast na konferenci je omezená na 350 účastníků. Hlavním organizátorem festivalu reSITE je americký urbanista a krajinný architekt Martin Barry, držitel Fulbrightova stipendia, působící na FA ČVUT v Praze. Spolu-organizátory jsou Nadace Partnerství a mezinárodní vysoká škola architektury Architectural Institute in Prague (ARCHIP). Na projektu se spolupodílejí i další iniciativy a organizace: Auto*Mat, Centrum pro středoevropskou architekturu (CCEA), Aerofilms, Street for Art, Nová scéna Národního divadla, Česká komora architektů, Fullbrightova komise, Velvyslanectví USA, Velvyslanectví Dánska, Velvyslanectví Norska a Nizozemského království.