Nový člen Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Nový člen Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) (www.svst.cz) opět rozšířilo počet svých členů a dále se integruje do struktur českého stavebnictví. Dne 8. 12. 2009 bylo Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí přijato za člena Svazu podnikatelů ve stavebnictví (www.sps.cz).

SVST se tak stává členem Svazu sdružujícího významnou část firem působících ve stavebnictví, reprezentujících více jak 75% stavebních kapacit v ČR. Členství ve Svazu významně posílilo schopnost SVST prosazovat zájmy členů v oblasti zákonů a nařízení vlády. Svaz je členem parlamentní skupiny pro bytovou politiku a parlamentního podvýboru pro stavebnictví. SVST se svým členstvím stává odborným poradcem Svazu v oboru stínicí techniky.

Na počátek března 2010 připravuje představenstvo valnou hromadu SVST za přislíbené účasti Ing. Bohuslava Štancla, MBA – obchodně technického ředitele Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a pana Kurta Grüna – zástupce European Solar-Shading Organisation (ES-SO) pro země východní Evropy (www.es-so.com).

Zdroj: SVST