Česká komora architektů spustila podporu regionální osvěty v architektuře

architekt návrh
Zdroj: Shutterstock

Pod zkratkou PRAK založila Česká komora architektů fond na podporu regionálních aktivit spojených s šířením osvěty v oblasti architektury.

V průběhu celého roku (až do vyčerpání prostředků ve fondu) je možné žádat o jednorázový příspěvek do výše 50.000 Kč na podporu regionálních akcí.

K žádosti je možné využít formulář dostupný po rozkliknutí zde a vyplněný jej zaslat na e-mail:  nebo poštou na adresu: Česká komora architektů, Josefská 34/6, Praha 1 – 118 00. O žádosti rozhoduje představenstvo ČKA.

red