NÁVOD NA POUŽITÍ BETONU – Ukládání betonu

NÁVOD NA POUŽITÍ BETONU – Ukládání betonu

Představujeme Vám další část Návodu na použití betonu, který připravila skupina Českomoravský beton společně se Svazem výrobců betonů. Máme za cíl netradiční zábavnou formou seznámit čtenáře s problematikou použití betonu. V této části Vám představujeme problematiku ukládání betonu. 

Ukládáme ho vždy do čistého bednění, když jsme připraveni a zohlednili jsme vliv počasí. Beton je materiál, který získává požadované vlastnosti až po ztvrdnutí, proto musí být včas dopraven na staveniště a správně uložen do konstrukce, zhutněn a ošetřován. Nepřipusťte ukládku do jednoho místa a pak následné rozhánění betonu vibrátorem, dávkujte beton vždy na místo určení. Pokud potřebujete beton přemístit, použijte lopatu nebo hrábě. Zajistěte také, aby beton nepadal z výšky větší než 1,5 m, jestliže má padat z výšky větší, použijte nástavec.

Při ukládání betonu je důležité dbát nejen na technickou stránku věci, ale také na bezpečnost a dodržování pravidel, jen tak dosáhneme těch nejlepších výsledků. Doporučujeme vždy používání osobních ochranných pracovní prostředků pro všechny osoby, které se pohybují v blízkosti práce s betonem. Jedná se především o vodotěsné rukavice, ochranný oděv (pro celé tělo), vodotěsnou dostatečně vysokou obuv, ochranné brýle nebo obličejový štít. Když je beton správně uložen, následuje hutnění. Jak při něm správně postupovat se dozvíte v dalších dílech komiksu na stránkách www.transportbeton.cz ve složce Návod na použití betonu.

Komentáře