Mezinárodní skupina YIT oslaví letos 100 let od svého založení

Mezinárodní skupina YIT oslaví letos 100 let od svého založení

Skupina YIT Group, jež patří k nejvýznamnějším hráčům na evropském realitním trhu, slaví v roce 2012 sté narozeniny. V průběhu století rostla YIT spolu se svými zákazníky a v souladu s probíhajícími společenskými změnami rozvíjela své služby. Tisíce zaměstnanců postupně přispívaly k rozvoji YIT do dnešní podoby, kdy úspěšně podniká v řadě oblastí: od pozemního a průmyslového stavitelství přes přípravu a realizaci developerských projektů včetně špičkového klientského servisu až po technické zabezpečení budov a jejich správu. Cílem YIT je pokračovat v nastoupené cestě a dále naplňovat svou vizi být průkopníkem ve vytváření a udržování příjemného prostředí k životu.

Od finské stavební společnosti po mezinárodní skupinu, působící v mnoha oblastech realitního trhu
Historie YIT je na události pestrá a bohatá. Její příběh se začal psát již v roce 1912, kdy švédská společnost Ab Allmänna Ingeniörsbyrån, jejímž cílem bylo proniknout přes Finsko na ruský trh, otevřela svou pobočku v tehdejším Finském velkovévodství. YIT a její předchůdci byli důležitou součásti finské společnosti a v různých fázích své historie působili ve všech odvětvích stavebnictví: od přípravy půdy pro zemědělské využití a lesnictví přes výstavbu vodních a jaderných elektráren až po továrny a rezidenční budovy.

Společnosti spadající do skupiny YIT také postupně začaly pronikat za finské hranice. První projekt v Rusku (v té době Sovětském svazu), výstavba silnice u Murmansku, byl dokončen před více než 50 lety v roce 1961. Vedle Sovětského svazu měla YIT své projekty také na Středním Východě, v Iráku, Jordánsku, Saúdské Arábii, Libyi a Abú Dhabí. Nejvýznamnějšími cíli pro rozvoj společných projektů byly Tanzanie a Keňa.

V letech na přelomu 20. a 21. století se YIT rozvinula v mezinárodní korporaci, a to jak v oboru stavebnictví a s ním souvisejících služeb, tak i v rezidenční výstavbě. Posílila svou pozici v Rusku, kde je nyní největším developerem. Své služby dnes nabízí v severských státech i ve střední Evropě. V současnosti YIT působí ve 14 zemích: vedle Finska i v dalších státech Skandinávie, v Rusku a Pobaltí (Litva, Lotyšsko, Estonsko) a ve střední a východní Evropě (kromě Česka také v Německu, Polsku, Slovensku, Rakousku a Rumunsku).

Oslavy stoletého výročí
11. ledna byla spuštěna webová stránka popisující historii společnosti a informující o současném spektru služeb. V únoru YIT vydá ke svému stoletému jubileu publikaci, popisující zajímavé milníky současné mezinárodní skupiny YIT i jejích předchůdců. Příběh skupiny bude zachycovat také dokumentární film. Během letošního roku společnost poděkuje svým klientům a zaměstnancům formou různých večírků a akcí. Ke svému jubileu připravila YIT také speciální výroční logo, které vyzdvihuje stoletou zkušenost skupiny a její schopnost se dále rozvíjet.

Speciální webová stránka o historii a současnosti YIT na www.yitgroup.com/yit100

Foto: YIT Stangl GmbH