Mezinárodní konference CESB 10
Galerie(1)

Mezinárodní konference CESB 10

Ve dnech 30. června až 2. července 2010 proběhl na Fakultě stavební ČVUT v Praze druhý ročník mezinárodní konference  CESB10). Akce získala záštitu mezinárodních organizací UNEP, CIB a iiSBE a záštitu Ministerstva životního prostředí České republiky.Hlavním tématem konference byla udržitelná výstavba budov, to je budov, které jsou šetrné k životnímu prostředí, poskytují vysoce kvalitní prostředí pro své uživatele a vyznačují se trvalou hodnotou v čase.

Konference se více než úspěšně pokusila podat přehled o současném stavu vývoje udržitelné výstavby ve středoevropském regionu i ve světě a poskytnout technické informace pro soustavné zvyšování kvality budov v České republice. Třídenního odborného programu konference se zúčastnilo na 250 registrovaných účastníků z ČR i ze zahraničí, kteří měli možnost vybírat ze stošedesáti vysoce kvalitních přednášek předních odborníků na udržitelnou výstavbu a zelenou architekturu, rozdělených do osmi pracovních sekci.

Konference tak obsáhla problematiku navrhování budov, materiálové efektivity, kvality vnitřního i vnějšího prostředí budov, ekonomiky životního cyklu staveb, ale i ožehavé otázky politiky a legislativy a aktuální potřebu vzdělávání a výměny informací.

Nesporně hlavním bodem konference bylo představení nového českého systému certifikace budov komplexní kvality budov SBToolCZ, které byla uvedena v život a v předvečer konference byla řídicím výborem iiSBE (International Initiative for a Sustainable Built Environment) uznána jako kompatibilní s dosavadními ve světě užívanými metodami.

Úspěšnou konferenci doprovodily akce OPŽP a programu Zelená úsporám, technické exkurze i společenský program.

www.cesb.cz
Foto: Skanska