Setkání lídrů digitalizace 2022

Lídři digitalizace se setkají na konferenci. Řešit se bude oblast stavebnictví

Největší setkání lídrů digitalizace v České republice. Diskuse vlády, klíčových představitelů veřejného sektoru s řediteli předních společností v oblasti digitalizace stavebnictví ČR. Ukázky již realizovaných a rozpracovaných BIM projektů v oblasti budov, silnic, železnic a vodních toků. Taková je náplň Setkání lídrů digitalizace 2022, která se uskuteční 6. 5. v Praze.

V panelu hostů nalezneme například:

 • BARTOŠ Ivan, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj ČR
 • MUŘICKÝ Eduard, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR, sekce průmyslu a stavebnictví
 • HLUBUČKOVÁ Lenka, náměstkyně pro řízení sekce ekonomické a infrastrukturní, Ministerstvo dopravy ČR
 • HAVLÍČEK Karel, Poslanecká sněmovna České republiky
 • SVOBODA Jiří, generální ředitel, Správa železnic
 • ŽIVNŮSTKA Jiří, předseda představenstva, SUDOP Consulting and Information Technology a.s.
 • KOHOUT Miroslav, Country Manager, GRAITEC s.r.o.
 • NOVÁK Ondřej, předseda představenstva, STRABAG a.s.
 • ŠPALEK Robert, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • VESELÝ Zdeněk, generální ředitel, Česká agentura pro standardizaci

Za byznys se zúčastní:

 • HOŘELICA Zbyněk, ředitel, Státní fond dopravní infrastruktury
 • BENČ František, ředitel, IBR Consulting, s.r.o.
 • MORAVEC Milan, CEO Digital transformation systems s.r.o.
 • VORSCHNEIDER Robert, vedoucí ateliéru mosty, VALBEK-EU, a.s.
 • SÝKORA Petr, technický ředitel, Pražské vodovody a kanalizace
 • MLČOCH Martin, výkonný ředitel, INVIN s.r.o.
 • KALISCH Boris, výkonný ředitel, FIRST INFORMATION SYSTEMS, s.r.o.
 • VONKA Karel, vedoucí odboru BIM a digitalizace, STRABAG a.s.
 • SCHÖN Kateřina, projektová manažerka DSS, odbor Koncepce BIM, Česká agentura pro standardizaci

Na programu budou například tato témata:

• Aktuální situace v oblasti digitalizace českého stavebnictví a připravované kroky pro budoucnost – cíle v následujících letech
• Koncepce jednotlivých ministerstev pro implementaci a digitalizaci českého stavebnictví
• Strategie Ministerstva průmyslu a obchodu pro digitalizaci českého stavebnictví
• Aktuální situace v oblasti digitalizace a probíhající konkrétní kroky na vládní úrovni – co se nyní děje a závazné stanovení termínů implementace
• Jaké jsou připraveny prioritní velké investice pro BIM? Jsou úřady připraveny?
• Diskuse lídrů BIM z řad největších projektových a stavebních společností
• Rady pro úspěšný průběh implementace
• Digitalizace povolovacích procesů a společný datový standard
• Vazba BIM na Katastr a digitální technickou mapu
• Informační model – jak investorovi usnadní práci ve fázi přípravy,
realizace a provozu stavby
• Praktické zkušenosti z realizovaných pilotních projektů
• Aktuálně připravované a vypisované projekty v BIM – proč se nedaří vypisovat projekty ve slibovaném objemu a jak se situace bude vyvíjet do budoucna?

Konference se uskuteční od 9:00 v budově Ministerstva pro místní rozvoj. Registrace je možná na webových stránkách.