DŘEVOSTAVBY 2010 – největší veletrh využití dřeva ve stavebnictví
Galerie(2)

DŘEVOSTAVBY 2010 – největší veletrh využití dřeva ve stavebnictví

Zveme vás na veletrh Dřevostavby, na němž koncem února více než 170 vystavovatelů z 10 zemí Evropy představí novinky a aktuality týkající se využití dřeva ve stavebnictví. Staňte se součástí projektu, který po dobu čtyř dnů pravidelně navštěvuje kolem 50 000 návštěvníků z řad odborníků a koncových zákazníků. Nezapomínejte, že veletrhy a výstavy představují nedílnou součást marketingové komunikace a jsou jedním z nejdůležitějších nástrojů působících na všechny smysly zákazníků, návštěvníků i samotných vystavovatelů.

Nedílnou součástí projektu jsou i doprovodné programy. Pátý jubilejní ročník veletrhu jich představí hned několik.

SALON DŘEVOSTAVEB 2010
Salon dřevostaveb je unikátní nesoutěžní přehlídka nejzajímavějších dřevostaveb realizovaných za poslední kalendářní rok v České republice. V pořadí již pátý ročník této největší české přehlídky architektury dřevostaveb se uskuteční v termínu od 25. do 28. 2. 2010 jako doprovodný program veletrhu Dřevostavby 2010. Cílem je zviditelňovat kvalitní realizace a poutavou formou ukázat široké laické i odborné veřejnosti cestu dřevěné architektury, která je odpovědná k životnímu prostředí a zároveň nerezignuje na kvalitu architektury a designu.

DŘEVĚNÝ DŮM 2010
Poprvé bude na veletrhu Dřevostavby veřejně vyhlášena soutěž Dřevěný dům. Pro její zpopularizování organizátoři přidali samostatnou kategorii: Realizovaný energeticky úsporný dům. Smyslem soutěže je podpořit snahy o využití dřeva v českém stavebnictví. Vlastní soutěž je otevřena pro široké spektrum uchazečů – stavební firmy, architekty, stavební inženýry, studenty a všechny ostatní zájemce se zkušenostmi v projektování dřevostaveb. Cílem soutěže je vybrat nejvydařenější návrhy dřevěných domů, a to z hlediska architektonického řešení a ekologické zátěže a podle dalších kritérií stanovených v podmínkách soutěže. Navštivte veletrh a dozvíte se více o možnostech dřevěného stavění.

DŮM SNŮ PRO KAŽDÉHO

Televize Nova odvysílala v podzimním vysílacím schématu reality show Dům snů. V tomto divácky velmi úspěšném formátu s prvky reality show vybrané páry soutěžily o postavený Dům snů. Show má své vítěze, tím ale nemusí skončit. Projekt DŮM SNŮ pro každého navazuje, protože dům snů může mít každý. Na veletrhu Dřevostavby naleznete od 25. 2. nejen společnosti, které se na projektu podílely, ale připravujeme i bloky přednášek a poradenské centrum. Sami se budete moci přesvědčit o kvalitách dřevostaveb. Prostřednictvím výstavy, přednášek, dokumentů a tematické literatury představíme celý projekt a dozvíte se zákonitosti ekologických pasivních domů. DŮM SNŮ pro každého je zároveň setkáním architektů, stavebníků a možná i vítězů reality show. Vyměňme si názory a zkušenosti, zeptejme se odborníků na výhody dřevostaveb!

Věříme, že téma veletrhu je a bude pro vás zajímavé, a těšíme se na setkání a spolupráci s vámi. Pátý ročník odborného veletrhu bude probíhat v PVA Letňany Praha v termínu od 25. do 28. 2. 2010.

Za pořadatele veletrhu společnost TERINVEST, spol. s r.o.