Betonový ping-pongový stůl z vysokohodnotného betonu

Betonový ping-pongový stůl z vysokohodnotného betonu

Mnohokrát jsme se již mohli přesvědčit, že je beton materiálem mnoha tváří. Přestává být pouhým konstrukčním materiálem a stále více proniká do architektury. Směřuje k výrobě nábytku, městského mobiliáře, obkladových prvků fasád a soch. 

Pod taktovkou architekta, projektanta či sochaře na sebe bere nejrůznější podoby od přísně geometrických tvarů až po roztodivné oblé linie. Umí probarvit exteriér i interiér a dokáže být přísný i hravý. V bakalářské práci studenta Stavební fakulty ČVUT byl hravý doslova, stal se totiž materiálem pro výrobu ping-pongového stolu.  Vývoj, testování a pilotní zkoušky prototypu stolu proběhly s velkou pečlivostí ve spolupráci Katedry betonových konstrukcí FSv ČVUT v Praze a laboratoře BETOTECH. Pro stůl bylo nutné navrhnout vhodnou recepturu a technologii výroby včetně bednění.

Vlastní bakalářská práce zahrnovala návrh konstrukčního řešení, analýzu zatěžovacích stavů a jejich posouzení, vývoj a testování vhodného kompozitu pro výrobu desky, vývoj formy a technologii betonáže, vyhodnocení pilotních experimentů a vlastní realizaci funkčního vzorku stolu.

Více informací o vývoji a realizaci ping-pongového stolu si přečtěte v tomto článku.