THINK ARCH | Architektonická soutěž pro studenty a architekty do 40 let

THINK ARCH | Architektonická soutěž pro studenty a architekty do 40 let

Začal třetí ročník soutěžní přehlídky pro studenty architektury a architekty do 40 let. Občanské sdružení Centrum české architektury vyhlásilo již třetí ročník přehlídky studentských prací a prací architektů do 40 let. Tématem letošního ročníku je udržitelnost a efektivnější využití materiálů a energie v architektuře.

Předmětem letošního ročníku přehlídky THINK ARCH jsou návrhy a realizace staveb, které vykazují prvky udržitelnosti, efektivnějšího využití materiálů a energie a zároveň kladou důraz na zvýšení kvality prostředí. Organizátoři hledají architektonicky kvalitní a invenční práce, které jsou svou koncepcí přínosné pro životní prostředí a kvalitu vystavěného prostředí. „Téma udržitelnosti v architektuře považujeme za klíčové. Jsme přesvědčeni o tom, že zvláště pro mladou generaci architektů je toto téma podstatné už jen proto, že tato generace projektuje svět, ve kterém žije. My jsme zde proto, abychom je v tomto počínání podpořili,“ říká Patrik Minks ze společnosti Autodesk. Centrum české architektury oslovilo pedagogy a studenty českých a slovenských vysokých škol, aby přihlásili školní práce.

Protože cílem přehlídky je propagace „mladé“ a progresivní architektury, je druhá kategorie určena architektům do 40 let. „Máme za to, že právě tato věková skupina architektů po škole dnes potřebuje největší podporu. Proto jsme otevřeli i druhou kategorii, kde předpokládáme účast zajímavých realizací,“ říká Kateřina Obrazová, sekretář soutěže z Centra české architektury. Přehlídka bude vyhlášena v únoru 2015. Soutěžní přehlídka je vyhlášena v souladu se soutěžním řádem České komory architektů a její uzávěrka je 20. prosince 2014. Soutěžící mohou své práce přihlásit na webu www.thinkarch.cz.

Kontakt pro média: Kateřina Obrazová, info@thinkarch.cz, tel. 731 672 518 

O soutěžní přehlídce THINK ARCH 2014

THINK ARCH již třetím rokem vyhlašuje občanské sdružení Centrum české architektury ve dvou kategoriích jako každoroční přehlídku studentských prací a prací architektů do 40 let. Předmětem přehlídky jsou návrhy a realizace staveb, které vykazují prvky udržitelnosti, efektivnějšího využití materiálů a energie a zároveň kladou důraz na zvýšení kvality prostředí. Soutěžní přehlídka je vyhlášena v souladu se soutěžním řádem České komory architektů.   

Generální partneři:  

Autodesk www.autodesk.cz
Erste Group Immorent ČR www.erstegroupimmorent.cz
HALLA www.halla.cz

Partneři:  

cre8 www.cre8.cz
Renocar – MINI www.renocar.cz/mini
Idealab www.idealab.cz

Mediální partneři:  

Archiweb www.archiweb.cz
ASB www.casopisasb.cz
ASB portál www.asb-portal.cz
Autodeskclub www.autodeskclub.cz
EARCH www.earch.cz
ERA21 www.era21.cz
Insidecor.cz www.insidecor.cz

V Praze 27. října 2014