Svaz měst a obcí chce stáhnout stavební zákon, MMR to odmítá

Svaz měst a obcí ČR navrhuje stáhnout projednávání nového stavebního zákona a odložit ho na další volební období. Způsob přípravy zákona považuje za chaotický a nepřehledný.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které za přípravu zákona odpovídá, považuje takové výzvy za nezodpovědné politikaření. Jako nezodpovědnou ji označil také Svaz průmyslu a dopravy, za hazard ji považuje Hospodářská komora ČR. Vláda si od zákona slibuje zjednodušení a zrychlení stavebního řízení.

Pozměňovací návrh hospodářského výboru Sněmovny

Sněmovní hospodářský výbor začátkem února doporučil poslanecký návrh, který počítá s modelem čisté státní stavební správy, kdy by všechny stavební úřady i s úředníky přešly pod stát. Na vrcholu nové soustavy úřadů státní stavební správy by byl Nejvyšší stavební úřad. Podřízeny mu mají být krajské stavební úřady a Specializovaný stavební úřad.

Svaz měst a obcí odmítá pozměňovací návrh zákona

„Odmítáme tento chaotický a nepřehledný způsob přípravy zákona, který zásadně ovlivní stavební činnost v celé republice. Takový zákon je nutno projednávat ve standardním legislativním procesu a najít shodu nejen napříč politickým spektrem, ale i mezi dalšími aktéry od stavebníků až po územně samostatné celky,“ uvedl předseda SMO František Lukl.

Nedostatečně připravená institucionální změna podle něj může způsobit destrukci a v krajním případě zastavení stavebních řízení. „Sama vláda najednou odstupuje od původního akceptovatelného návrhu a podporuje komplexní pozměňovací návrh poslance (Martina) Kolovratníka (ANO). V něm je napadrť rozbit léta dobře fungující smíšený model veřejné správy, a s tím nelze souhlasit. Nechme tedy přípravu a projednání tak zásadního zákona až na novou vládu a nově ustavenou Poslaneckou sněmovnu,“ uvedl dále Lukl.

MMR chce nový zákon schválit co nejrychleji

Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) je co nejrychlejší přijetí nového stavebního zákona pro budoucnost země klíčové. „Jakákoliv výzva k neschválení nebo pozastavení projednávání nového stavebního zákona je krajně nezodpovědná. To je prostě nebezpečné politikaření. Všichni se přece shodli na tom, že je potřeba zákon změnit a včera bylo pozdě. Pokud neschválíme stavební zákon v tomto volebním období, budeme se brodit byrokratickým marasmem minimálně dalších pět let,“ uvedla Dostálová.

Zároveň odmítla, že by ministerstvo porušilo dohodu se svazem. Doplnila, že ve Sněmovně je vládní návrh zákona, který ji respektuje. A to, že existuje komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru Sněmovny, na tom nic nemění. „Je smutné, že předseda Svazu měst a obcí ČR nezná pravomoci Poslanecké sněmovny. Těžko můžeme bránit poslancům podat svoje návrhy. A to, že jim MMR s těmito návrhy pomáhá, je logické, protože jde o provázanost mnoha paragrafů. My opakovaně říkáme, že model čistě státní stavební správy je lepší než dohoda se Svazem měst a obcí ČR na hybridním modelu,“ sdělila Dostálová.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák považuje přerušení projednávání stavebního zákona a přesunutí do dalšího volebního období nezodpovědné a nemožné. „Čeká nás náročné období obnovy po pandemii a jednodušší stavební právo je jeden ze základních kamenů, na kterém můžeme začít stavět při obnově našeho hospodářství a ekonomiky,“ upozornil Hanák.

Hospodářská komora ČR pozměňovací návrh podporuje

Podle Hospodářské komory ČR nemůže být tak zásadní zákon zneužíván pro politikaření a individuální zájmy politiků. „Česká republika potřebuje nový a kvalitní stavební zákon co nejdříve. Nehledě na to, že s novou politickou reprezentací hrozí návrat celé rekodifikace na začátek,“ uvedl prezident komory Vladimír Dlouhý. Výtky Svazu měst a obcí ČR považuje za neodůvodněné a nepravdivé. „Navíc ani podle dostupných informací nejsou názory zástupců municipalit jednotné. Hospodářská komora eviduje celou řadu podporujících vyjádření, a to i ze strany některých měst a obcí, aby nebyl proces rekodifikace jakkoliv prodlužován,“ dodal Dlouhý.

Vláda si od nového zákona, který poslanci projednali na začátku listopadu a kterou nyní posuzují sněmovní výbory, slibuje především zrychlení a zjednodušení povolování staveb.

Hlavními principy zákona jsou podle zdůvodnění jedno řízení před jedním stavebním úřadem a začlenění dotčených orgánů do stavebních úřadů, takže stavebník nebude sám shánět potřebná vyjádření. Zákon zavádí i pevně dané lhůty, opatření proti nečinnosti nebo apelační princip, kdy nadřízený úřad už nebude vracet věc zpět k novému projednání.

Harmonogram přípravy nového stavebního zákona
Dne 24. srpna 2020 vláda schválila návrh stavebního zákona a novely souvisejících právních předpisů.
5. listopadu 2020 proběhlo první čtení zákona v Poslanecké sněmovně.
18. listopadu 2020 proběhlo jednání Hospodářského výboru, který projednání návrhu zákona doporučil a navrhl přikázat k projednání Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Na začátku února byl nový stavební zákon projednáván na Hospodářském výboru, Ústavně právním výboru a Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
– Poslanci Hospodářského výboru ve středu 3. února doporučili Polanecké sněmovně projednat a schválit komplexní pozměňovací návrh Martina Kolovratníka.
– Poslanci výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 4. února nepodpořili opoziční návrh a doporučili sněmovně vládní návrh stavebního zákona.
Druhé čtení zákona v Poslanecké sněmovně na začátku března.
– Koncem května třetí čtení, projednání v Senátu.
– V červenci se předpokládá podpis prezidenta.
TEXT: red
ZDROJ: ČTK