stavba

Samosprávy vítají zachování stavebních úřadů v obcích. Stavebníci novelu kritizují

Sdružení místních samospráv ČR (SMS) vítá, že vládou schválená věcná novela stavebního zákona zachovává stavební úřady v obcích. Počet stavebních úřadů se však v budoucnu může na základě jejich hodnocení podle výkonů snížit. Platforma pro zdravý stavební zákon však novelu kritizuje, nabízí spolupráci při odstranění vad.

Členové platformy pro zdravý stavební zákon, kteří vyzývali k odložení a přepracování novely, nabízejí spolupráci a doufají v odstranění „vad“ ve schválené novele. Inženýrská komora ČKAIT zase apeluje na zachování jednotných stavebně technických předpisů.

„Považujeme to za obrovský úspěch našich dlouhodobých snah o zachování dostupnosti stavebního řízení v území,“ uvedla v tiskové zprávě předsedkyně SMS Eliška Olšáková. „Tím, že bude seznam stavebních úřadů vydáván vyhláškou a průběžně aktualizován, bude soustava flexibilnější co do vzniku a zániku úřadů,“ dodala Věra Kovářová, členka předsednictva SMS.

Úřady se mohou slučovat

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v novele ruší loni schválený vznik Nejvyššího stavebního úřadu a jemu podřízené soustavy. Stavební úřady tak zůstanou i v obcích, přičemž v jedné z navrhovaných variant se jejich počet pohyboval na počtu 375.

Vládou schválená verze počítá s tím, že soustava stavebních úřadů nebude daná zákonem, ale na základě prováděcího právního předpisu vyhláškou a zachová všechny stávající (694). Jejich seznam bude možné aktualizovat. Novelu ještě musí projednat Sněmovna, Senát a podepsat prezident.

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) po jednání vlády uvedl, že se vláda rozhodla jít výkonnostní metodikou. Může tak docházet k rušení stavebních úřadů tam, kde bude málo výkonů, a k jejich slučování. „Rozhodovací praxe stavebních úřadů trpí v současné době značnou roztříštěností a nejednotností. Snížení počtu stavebních úřadů by mělo přispět k profesionalizaci rozhodování, na úrovni větších celků by mohlo dojít k efektivnímu nastavení a prosazení jednotných metodických postupů a v důsledku toho ke sjednocení praxe,“ řekl specialista na stavební právo Karel Huneš.

Kritika stavebníků

Novela stavebního zákona je naopak kritizovaná platformou pro zdravý stavební zákon a její členové se v pondělí setkali s Bartošem a ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS). „Pochopili jsme, že vláda nebude ochotna materiál odložit a přepracovat jej v reakci na přeložené podněty. Nicméně nabízíme nadále spolupráci k odstranění vad návrhů,“ uvedli po jednání zástupci Hospodářské komory, České komory architektů, Svazu průmyslu a dopravy, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Asociace developerů, City Dealu a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) zase apeluje na zachování jednotných stavebně technických předpisů, o kterých se vede debata, protože města v čele s Prahou chtějí mít předpisy vlastní. „Část architektonické a developerské obce zmatečně zaměňuje Evropskou unií preferované jednotné stavebně technické předpisy za omezování územního plánování, včetně umísťování staveb. Do této kompetence měst ale nikdo vstupovat nechce,“ upozorňuje předseda ČKAIT Robert Špalek.

red