Osmý ročník soutěže Zelená střecha roku startuje

2 VZ Praha Spork Petr Jehlík
Zdroj: Petr Jehlík

Do konce dubna mohou majitelé budov, investoři, architekti či realizační firmy přihlašovat budovy a stavby, jejichž střechy pokrývá vegetace, a to do kategorie Veřejná zelená střecha a Rodinná zelená střecha.

Cílem soutěže, kterou pořádá Svaz zakládání a údržby zeleně, je nejenom upozornit na možnost ozeleňování střech, ale především ukázat, že v České republice je řada osvícených investorů, kteří na svých objektech chtějí zelené střechy, schopných projektantů, kteří je umí navrhnout a kvalitních firem, které umí zelené střechy vybudovat.

Dynamiku vývoje v oblasti zelených střech dokládá fakt, že za posledních pět let se plocha zelených střech v republice více než zdvojnásobila. K těmto výsledkům dospěla odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně, která každoročně zjišťuje celkovou výměru zelených střech zrealizovaných na území České republiky.

Zelené střechy jako šance zvýšit podíl zeleně v zástavbě

Aktivity jako je soutěž Zelená střecha roku mohou přispět k tomu, že lidé si stále více uvědomují, že střechy nabízejí volný prostor s ideálními podmínkami pro pěstování určitých typů rostlin, a tedy i šanci, jak zvýšit podíl zeleně v rozšiřující se zástavbě.

Díky zeleným střechám, stěnám a dalším zeleným plochám také vzniká prostředí, ve kterém nalézá domov mnoho užitečných druhů hmyzu a další fauny. Více vegetace na střechách umožňuje efektivnější zadržování vody a její následné odpařování, což okolí ochlazuje a výrazně se také snižuje prašnost.

foto 1 autor Radim Hájek zmenšeno
Mimořádnou cenu Zelené střechy roku 2020 získala vertikální zahrada v Brně na přístavbě Kanceláře veřejného ochránce práv  | Zdroj: Radim Hájek

V objemu realizovaných zelených střech dosud jednoznačně převažují zelené střechy na novostavbách. „Je to dáno především tím, že ozelenění nově navrhované konstrukce je technicky snazší než ozelenění stávající konstrukce a také povinností stavebníka hospodařit na svém pozemku se srážkovými vodami,“ objasňuje předseda Rady sekce Zelené střechy Pavel Dostal.

Od partnerů ASB

Porota navštíví přihlášená díla

Loňský ročník soutěže představil rekordních dvacet jedna děl a organizátoři doufají, že letošní ročník přinese mnoho dalších inspirativních realizací. Přihlášená díla navštíví odborná porota v průběhu června. Porotci se při hodnocení zaměří na celkový záměr i kvalitu architektonického provedení a technických řešení, udržitelnost projektu, ale i aktuální stav zelené střechy. Letos již potřetí v historii soutěže bude moci svůj názor vyjádřit od 15. května i veřejnost, a to hlasováním o přihlášených dílech.

Přihlášku, přílohu přihlášky, fotografie, případně výkresy je nutné zaslat v digitální podobě na info@szuz.cz do 30. dubna. 2021. Pravidla soutěže a podrobné informace k dispozici na stránkách Zelená střecha roku.

red
ZDROJ: Svaz zakládání a údržby zeleně