2 VZ Praha Spork Petr Jehlík

Osmý ročník soutěže Zelená střecha roku startuje

Do konce dubna mohou majitelé budov, investoři, architekti či realizační firmy přihlašovat budovy a stavby, jejichž střechy pokrývá vegetace, a to do kategorie Veřejná zelená střecha a Rodinná zelená střecha.

Cílem soutěže, kterou pořádá Svaz zakládání a údržby zeleně, je nejenom upozornit na možnost ozeleňování střech, ale především ukázat, že v České republice je řada osvícených investorů, kteří na svých objektech chtějí zelené střechy, schopných projektantů, kteří je umí navrhnout a kvalitních firem, které umí zelené střechy vybudovat.

Dynamiku vývoje v oblasti zelených střech dokládá fakt, že za posledních pět let se plocha zelených střech v republice více než zdvojnásobila. K těmto výsledkům dospěla odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně, která každoročně zjišťuje celkovou výměru zelených střech zrealizovaných na území České republiky.

Zelené střechy jako šance zvýšit podíl zeleně v zástavbě

Aktivity jako je soutěž Zelená střecha roku mohou přispět k tomu, že lidé si stále více uvědomují, že střechy nabízejí volný prostor s ideálními podmínkami pro pěstování určitých typů rostlin, a tedy i šanci, jak zvýšit podíl zeleně v rozšiřující se zástavbě.

Díky zeleným střechám, stěnám a dalším zeleným plochám také vzniká prostředí, ve kterém nalézá domov mnoho užitečných druhů hmyzu a další fauny. Více vegetace na střechách umožňuje efektivnější zadržování vody a její následné odpařování, což okolí ochlazuje a výrazně se také snižuje prašnost.

foto 1 autor Radim Hájek zmenšeno
Mimořádnou cenu Zelené střechy roku 2020 získala vertikální zahrada v Brně na přístavbě Kanceláře veřejného ochránce práv  | Zdroj: Radim Hájek

V objemu realizovaných zelených střech dosud jednoznačně převažují zelené střechy na novostavbách. „Je to dáno především tím, že ozelenění nově navrhované konstrukce je technicky snazší než ozelenění stávající konstrukce a také povinností stavebníka hospodařit na svém pozemku se srážkovými vodami,“ objasňuje předseda Rady sekce Zelené střechy Pavel Dostal.

Porota navštíví přihlášená díla

Loňský ročník soutěže představil rekordních dvacet jedna děl a organizátoři doufají, že letošní ročník přinese mnoho dalších inspirativních realizací. Přihlášená díla navštíví odborná porota v průběhu června. Porotci se při hodnocení zaměří na celkový záměr i kvalitu architektonického provedení a technických řešení, udržitelnost projektu, ale i aktuální stav zelené střechy. Letos již potřetí v historii soutěže bude moci svůj názor vyjádřit od 15. května i veřejnost, a to hlasováním o přihlášených dílech.

Přihlášku, přílohu přihlášky, fotografie, případně výkresy je nutné zaslat v digitální podobě na info@szuz.cz do 30. dubna. 2021. Pravidla soutěže a podrobné informace k dispozici na stránkách Zelená střecha roku.

red
ZDROJ: Svaz zakládání a údržby zeleně