foto 1 autor Radim Hájek zmenšeno
Galerie(8)

Vertikální zahrada v Brně poutá pozornost odborníků i kolemjdoucích

Partneři sekce:

Čím dál častěji se do popředí zájmu dostává téma zlepšení životního prostředí a klimatu v intravilánu. Bohužel města jsou dnes plná inženýrských sítí a komunikací, je tak stále těžší vytvářet nové plochy zeleně. Ke slovu se proto pomalu hlásí zelené střechy a nově také vertikální zahrady, kde tyto bariéry odpadají.

Na přístavbě Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně se podařilo v roce 2019 realizovat živou zelenou fasádu, která může být inspirativním příkladem zkvalitňování prostředí ve městě, ochlazování budovy a městských tepelných ostrovů.

Zelená fasáda byla realizována v roce 2019 a vegetace se již plně zapojila. | Zdroj: Radim Hájek, Filip Vrbas
foto 4 autor radim Hájek
089
096
DSC 0018
147
Snímek obrazovky 2021 02 08 192439
Snímek obrazovky 2021 02 08 192343
Snímek obrazovky 2021 02 08 192514

Vertikální zahrady vytvářejí prostor pro zpříjemnění prostředí živými rostlinami a zlepšení mikroklimatických podmínek. Vídáme je především na reprezentativních budovách, protože investoři jsou si dobře vědomi, že zeleň na fasádě upoutá pozornost a zároveň zvyšuje hodnotu díla.

Zásadní je, že navíc zvlhčují vzduch, zachytí velké množství prachových částic a chladí nejen samotnou fasádu domu. U domu funguje vertikální zahrada jako perfektní izolace. V létě budovu ochlazuje, přes zimu naopak působí jako zateplení. Dále tato zeleň absorbuje hluk, láká velké množství ptáků, motýlů a jiných živočichů.

DSC 0072
Rostliny jsou vysazeny do kapes s čedičovou vatou. | Zdroj: Radim Hájek, Filip Vrbas

„Zelené stěny nás dlouhodobě přitahovaly, a proto jsme vedle zkoušení již existujících technologií na našem trhu vyvíjeli několik let vlastní systém, který by obstál ve zkoušce času. V loňském roce se nám naskytla příležitost ověřit si naše zkušenosti v praxi. Instalovali jsme vertikální zahradu na přístavbě budovy sídla ombudsmana v Brně, kterou jsme zajišťovali i projekčně,“ komentuje autorka projektu vertikální zahrady, Ing. Jana Vrbasová.

Zelená fasáda jako ekologické umělecké dílo

Základem systému jsou polypropylenové desky a geotextilie. Rostliny jsou vysazeny do kapes s čedičovou vatou. Instalace zahrnuje kapkovou závlahu, primárně je ale stěna zavlažována dešťovou vodou ze střechy budovy, akumulovanou v nádrži. V suchém období je dotována z řadu.

foto 2 autor Radim Hájek
Osázeny jsou dvě stěny stavby – západní a severní. | Zdroj: Radim Hájek

Hnojení zajišťuje kapková závlaha. Osázeny jsou dvě stěny stavby – západní a severní, na uliční fasádě je pomocí rostlin vytvořeno logo instituce. Zbylá výsadba je směsí rostlinných druhů, které se projekční a realizační firmě Květ při testech nejvíce osvědčily.

„Navrhli jsme kombinaci kakostů, dlužich, bergénií, hlohyní, metlic, kontryhelů a jalovců. Vysazeno bylo celkem 3 750 ks rostlin. Celková plocha vertikální zahrady je 140 m2,“ upřesňuje projekt Jana Vrbasová a hodnotí jej slovy: „Je nám jasné, že vertikální zahrady nejsou a také by neměly být záležitostí hlavního proudu naší profese, ale výjimečným uměleckým dílem. Z velké části i proto, že kromě finanční a technologické náročnosti je zde velmi důležitá i následná pravidelná údržba. Naše zkušenosti nevnímáme jako ukončený proces, ale hledání cest, jak zefektivnit všechny tyto složky, aby se díla stala více ekologickými.“

DSC 0024
Vzhled fasády se přirozeně proměňuje v průběhu roku. | Zdroj: Radim Hájek, Filip Vrbas

Realizace zelené fasády byla součástí vegetačních úprav celého areálu. Díky osvětlení je vertikální zahrada atraktivní nejen přes den, ale přitahuje pozornost i ve večerním čase. O kvalitě projektu svědčí ocenění Zelená fasáda roku 2020, které udělila odborná porota Svazu zakládání a údržby zeleně za architektonicky zdařilou vertikální zahradu příznivě ovlivňující biodiverzitu a mikroklima s průkopnickou technologií dokládající možnost realizovat funkční vertikální zahrady s předpokladem dlouhodobé udržitelnosti a za příkladné hospodaření s dešťovou vodou.

ZELENÁ FASÁDA NA PŘÍSTAVBĚ BUDOVY KVOP
Investor: Kancelář veřejného ochránce práv
Místo: Brno
Autor projektu stavby: Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. – LD projekt, s. r. o.
Autor projektu vertikální zahrady: Ing. Jana Vrbasová
Zhotovitel: Ing. Jiří Vrbas
Další zhotovitelé: Bořivoj Tomeček – závlahy,  Lacík, s. r. o. – technické prvky
Projekt domu a fasády: 2016
Realizace domu a fasády: 2019
Plocha zelené fasády: 140 m2
Náklady na zelenou fasádu: 15 tis. Kč/m2
JANA VRBASOVÁ, JOLANA ŘÍHOVÁ

Článek byl publikován v časopise Green ASB 6/2020.