Nová publikace radí, jak nakládat s dešťovou vodou

Nově vydaná Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu pomáhá zástupcům měst a odborníkům, kteří chtějí nakládat s dešťovými vodami udržitelněji a pomocí tohoto přístupu podpořit i další městské systémy.

Metodika věnující se udržitelnému nakládání s dešťovými vodami v městském prostředí vznikla v rámci dvouleté spolupráce týmů ČVUT UCEEB pod vedením Ing. arch. Martiny Sýkorové a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v čele s Janem Macháčem.

Publikace s názvem „Voda ve městě: Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu“ provádí představitele měst přípravou, plánováním, realizací i údržbou opatření pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na modrou a zelenou infrastrukturu.

Metodika Vodavemeste 3
Voda ve městě – Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu | Zdroj: UCEEB ČVUT

„Kvůli stále častějším projevům klimatické změny, kdy se střídají delší období sucha a přívalové srážky, si nejen akademická sféra, ale i zástupci samosprávy, státní správy i široká veřejnost uvědomují potřebu s dešťovou vodou lépe hospodařit – umožnit jí zasáknout se v místě jejího dopadu, po určitou dobu ji zadržet a dále ji využívat pro zálivku vegetace či kropení ulic v horkých letních dnech. Ve městech se však stále setkáváme se zažitým pohledem, jenž dešťovou vodu považuje za problém, který je třeba co nejrychleji vyřešit tím, že ji z daného prostředí odvedeme,“ říká Ing. arch. Martina Sýkorová.

Vodavemeste 1
Publikace obsahuje mnoho názorných vizualizací. | Zdroj: UCEEB ČVUT

Od přípravy po realizaci a údržbu

Certifikovaná metodika je určena zástupcům měst, kteří chtějí nakládat s dešťovými vodami udržitelněji a pomocí tohoto přístupu podpořit i další městské systémy. Pomáhá zorientovat se v jednotlivých techničtějších i přírodě blízkých opatřeních hospodaření s dešťovou vodou.

Metodika popisuje jejich procesní prostup od povolení až po údržbu a poukazuje na pozitivní dopady opatření hosdpodaření s dešťovou vodou i systému modré a zelené infrastruktury v měřítku celého města i jednotlivých veřejných prostranství.

Metodika vznikla s přispěním Technologické agentury ČR, je volně dostupná na internetu, odkud si ji už stáhlo několik tisíc odborníků a zástupců měst a obcí.

red
ZDROJ: UCEEB ČVUT