plus minus

Plus Minus: Veřejné stavby a architektonické soutěže

Jaké architektonické počiny, zásahy, návrhy či události z poslední doby si zasluhují pozitivní ohodnocení a kterým by bylo lepší se vyhnout? Přinášíme vám hlédnutí za současným děním u nás, tentokrát zaměřené na veřejné zakázky.

Centrála Správy železnic

Správa železnic se rozhodla vytvořit moderní prostředí pro své pražské zaměstnance formou centralizace do jedné lokality. Proto vyhlásila v říjnu loňského roku mezinárodní jednofázovou otevřenou architektonickou soutěž na podobu nové centrály, která by se měla nacházet v jižní části pražského Smíchova. Sídlo by v této lokalitě měly v budoucnu najít i další instituce působící v rámci rezortu ministerstva dopravy. Budova bude určena pro cca 1 350 zaměstnanců.

„Cílem Správy železnic je nejen modernizovat tratě a zkvalitňovat prostředí nádražních budov pro veřejnost, ale také zlepšovat pracovní podmínky pro naše zaměstnance. Proto jsme spolu s Českou komorou architektů vypsali mezinárodní architektonickou soutěž, která naše sny posune blíže k realitě. Spolu se zástupci Hlavního města Prahy a Městské části Praha 5 jsme vytvořili takové podmínky, které budou pro architekty zajímavé. Díky tomu od nich očekáváme, že vytvoří adekvátní, moderní a efektivní prostor, který nám umožní naplňovat naše poslání, jímž je kvalitní a bezpečná služba veřejnosti v oblasti železniční dopravy,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Snímek obrazovky 2021 03 22 120235
Architektonická soutěž o návrh Centrály Správy železnic | Zdroj: Správa železnic

Budova by měla být zároveň navržena tak, aby naplnila principy ekologie a trvalé udržitelnosti. Správa železnic plánuje vybrat do března příštího roku nejlepší návrh. Zahájení výstavby centrály se předpokládá v roce 2024, přestěhování zaměstnanců je naplánováno na rok 2026. Celkové náklady na výstavbu se očekávají ve výši 2 miliard korun.

Diskutovaná proměna Invalidovny

Národní památkový ústav představil projekt obnovy barokního komplexu pražské Invalidovny a studii jejího využití. V rámci obnovy bude rekonstruován historický areál a doplněn o moderní přístavbu, kterou navrhl uznávaný architekt Petr Hájek. Obnovený areál bude sloužit jako sídlo NPÚ a pro Pražský filharmonický sbor, část bude zpřístupněna veřejnosti formou prohlídkové trasy. Vzniknou zde i výstavní a konferenční prostory.

Invalidovna
Návrh přístavby pražské Invalidovny | Zdroj: Petr Hájek ARCHITEKTI

„Invalidovnu otevřeme k užívání široké veřejnosti, rehabilitujeme unikátní barokní památku a současně zajistíme důstojné prostředí vynikajícímu pěveckému tělesu. Formu moderní přístavby jsme zvolili jako deklaraci doby, ve které vznikla, a současně tím chceme ukázat, že památková péče může a chce pracovat s moderní architekturou. Je zřejmé, že takovéto řešení postavené na principu kontrastu autentické památky a nové architektury nelze aplikovat obecně, je vždy nutné pracovat s individualitou konkrétního místa. Karlín je městskou památkovou zónou, ale také moderní progresivní městskou částí, v níž bude nová Invalidovna symbolizovat prolnutí starého a nového, bude dále rozvíjet dynamiku této lokality a podporovat zdejší komunitní život,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Záznam odborné diskuze k tématu proměny Invalidovny, která proběhla 30. 11. 2020, můžete shlédnout zde:

Kompletní obnova by měla být dokončena nejdříve v roce 2027. Odhad nákladů na realizaci projektu je 1,95 miliardy korun. Je jistě chvályhodné, že dochází ke změně pohledu NPÚ na propojování historických staveb se soudobou architekturou.

Je však více než zarážející, že tato státní instituce nevypsala na tak významnou realizaci architektonickou soutěž a nejde tak příkladem dalším veřejným i soukromým investorům. Jak je patrné z přístupu Správy železnic, architektonické soutěže jsou uskutečnitelným řešením i pro tak rozsáhlé veřejné stavby.

Jolana Říhová

Článek byl publikován v ASB 06/2020.