Moderní a co nejvíce soběstačná rekonstrukce historické stavby

Moderní a co nejvíce soběstačná rekonstrukce historické stavby

Rekonstrukce Západní farmy (West Yard Farm) na první pohled upoutá velkými zasklenými plochami, které vnášejí světlo a přírodu přímo do interiéru. Celá usedlost je složená ze tří celků. Dvě zrekonstruované původní stavby jsou spojeny velkým novým zaskleným prostorem a třetí stavba je také téměř celá nová – připomíná stodolu se skleněnými stěnami. 

Co nejsoběstačnější a ohleduplný k přírodě

Přáním klienta, a tedy i zadáním pro architekty ze studia van Ellen + Sheryn, kteří projekt realizovali, bylo zrekonstruovat a rozšířit farmu z 18. století, vytvořit z ní velký rodinný dům či spíše sídlo. Důležitou podmínkou bylo vybudovat co nejvíc soběstačné obydlí, které nezapomíná na životní prostředí.   

 

Citlivý přístup s moderními prvky

Přesto, že budovy nebyly uvedeny v seznamu chráněných, ačkoli se nacházejí v chráněné krajinné oblasti North Bovey a v národním parku, architekti přistupovali k rekonstrukci a rozšíření staré stavby velmi citlivě. Moderní prvky, jimiž osvěžili a zprovoznili historickou stavbu, byly místními plánovacími orgány dobře přijaty. Přehledně oddělili staré od nového už na první pohled, ale tak, aby to nevytvářelo neladící kontrast.

Skleněná spojovací místnost – srdce domu

Nejdříve bylo potřebné odstranit nesouvislá rozšíření a různé architektonické pokusy, které vznikly v 50. letech 20. století, mezi statkem a stodolou. Aby byla zabezpečena úroveň ubytování, jakou rodina požadovala, architekti vložili mezi farmu a stodolu jednopodlažní skleněnou stavbu z oceli.

Vzniklo tak samotné srdce domu, v němž se nachází moderní kuchyň s obývacím pokojem. Z tohoto vzdušného prostoru je přímý přístup do vnějších zahrad. Skleněná přístavba zároveň slouží jako centrální setkávací místo mezi statkem, stodolou a zahradou. V původních budovách jsou umístěny soukromé obytné prostory a ložnice. 

Bývalá „dojírna“ je také zasklená

Z někdejší „dojírny“ architekti vytvořili další obytné kapacity pro hosty a návštěvníky statku. Polovina cihlové a kamenné budovy však byla zničená, nahradilo ji rozsáhlé zasklení. Strop je otevřený až po střechu a opatřený dřevěnými trámy. Nachází se zde také příjemná kuchyň s obývací místností a další soukromé prostory. Budova dostala i novou zinkovou střechu odkazující na zemědělské dedictví pozemku.

Jak dosáhli co největší soběstačnosti?

Teplo je v sídle zabezpečeno čtyřmi pecemi na dřevo, sekundární vytápění je zabezpečeno tepelným čerpadlem. Solární panely, fotovoltaický zesilovač jsou samozřejmostí. V sídle se nachází i systém na zpracování odpadních vod. Rekonstrukce objektu vrátila stavbě život, přenesla ji staletími až do toho současného. Charakter obydlí se přitom dokáže měnit a přizpůsobovat životnímu stylu rodiny.

 

West Yard Farm v kocke

Architektonické studio: van Ellen + Sheryn
Architekti: Eilir Sheryn, Ian Phillips
Lokalita: Devon, Anglie
rozloha: 400 m2
rok projektu: 2013

 

Sabína Zavarská

Foto: Richard Downer Photography