Vyškov

Lesopark a byty přímo u vlaku. Vyškov pomýšlí na oživení brownfieldu

Ve Vyškově by výhledově mohl vzniknout prostor pro lesopark i bydlení. V souvislosti s plánovaným zdvoukolejněním železniční trati by mohlo město obnovit území se starou stavební zátěží v lokalitě Na Hraničkách, ve kterém jsou dosud plochy a objekty ve vlastnictví zemědělské společnosti.

Areál je částečně zastavěný provozními objekty, přístupovými komunikacemi či plochami pro manipulaci s materiálem, skladování a parkování. „Jedná se o obrovské zájmové plochy nacházející se západně od centra města. Mnozí z nás okolo nich roky jezdí, ale málokdo si uvědomuje, co se uvnitř areálu nachází. Území je každopádně strategické pro další rozvoj města především díky posilování dopravní infrastruktury,“ uvedl místostarosta Karel Goldemund (sdružení VY).

Firma ve svém vyškovském středisku skladovala zemědělské komodity a soustředila se na výrobu krmných směsí. Z prvních jednání podle města vyplynulo, že zvažuje útlum vyškovského provozu. „S ohledem na rozvojové projekty související s modernizací železnice to pro nás znamenalo významný impulz. S vymístěním provozu a dlouhodobě diskutovaným vymístěním nákladového nádraží na okraj průmyslové zóny Sochorova se nám zásadně otevřela možnost zajistit lepší a kratší trasy na Sídliště Osvobození a na Hraničky s tím, že bychom celý prostor zregenerovali a otevřeli. Může tak vzniknout nová moderní centrální zóna města,“ uvedl vedoucí odboru územního plánování a rozvoje Dušan Jakoubek.

Prvotní úvahy

V dané lokalitě podniká více subjektů, se kterými představitelé radnice v uplynulém období jednali a nadále jednají. Město má zájem zajistit demolici současných objektů a terénní úpravy, poté by tam mohl vzniknout lesopark, výhledově i bytové domy či obchodní zóna.

„Jednotlivé kroky chceme prezentovat před zastupiteli a samozřejmě i před vyškovskou veřejností. Čeká nás ještě hodně práce, zejména v souvislosti s pozemkovými záležitostmi, s tím, abychom na začátku příštího roku mohli podat žádost o dotaci na sanaci celého území. Tak se nám uvolní cesta k novému využití objemného území, které v první řadě přinese pozitivní změnu v řešení dopravní obslužnosti a ve zkrácení pěších tras obyvatelům Osvobození a Hraniček. V relativně krátké budoucnosti by tak v místě vznikl nejen lesopark, ale i chodníky, veřejné plochy či cyklostezka,“ vyjmenoval místostarosta Vyškova.

Trať mezi Brnem a Přerovem má jednu kolej a kapacitně nestačí, současnou jednokolejku nahradí dvoukolejná trať. Přímo ve Vyškově se modernizací trati změní podoba vlakového nádraží a jeho okolí. Celkové náklady staveb mezi Brnem a Přerovem přesáhnou 80 miliard korun. Vyškova se stavebně dotkne druhá a třetí etapa na konci současné dekády, nejzásadněji zřejmě v roce 2029.

red