Jak vrátit město lidem. Studenti architektury řešili auta na maloměstě i brownfieldy

Urban Design Award
Zdroj: Zuzana Poláková

Soutěž o nejlepší urbanistické projekty osmi škol architektury Visegrádské skupiny vyhrál projekt rozvoje centra Strakonic Terezy Říhové z Fakulty architektury ČVUT v Praze. Vyhlášení 27. ročníku soutěže Urban Design Award se konalo 20. března na FA ČVUT.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 62 prací. Porota rozhodovala ve složení Mateusz Gyurkovich, Igor Hobza, Jan Mackovič, Katarína Smatanová, Péter Szaló, Agnieszka Szumilas a Radek Toman. Mezi oceněné vybrala projekty, které se zaměřují na efektivní doplňování center, vhodná měřítka veřejných prostranství nebo rozvoj periferií. „Některé studentské návrhy se můžou zdát nereálné, bláznivé, ale někdy je potřeba být radikální, abychom si potřebu změny uvědomili,“ zmiňuje porotkyně Agnieszka Szumilas z vratislavské univerzity.

Vítězný návrh Terezy Říhové z ateliéru Rothbauer citlivými úpravami znovunalézá městské centrum a vztah k řece, který Strakonice odedávna vystihoval a o který přišly díky automobilové dopravě. Porota ocenila pečlivou práci a inspiraci původní urbánní strukturou. „S pomocí velmi dobře zvolených regulativů vytváří novou úroveň říčních břehů, blokovou strukturu s příjemnými uličními prostory i malá náměstí,“ doplňuje porota v hodnocení.

„V posledních letech vidíme mezi oceněnými častěji umírněné a drobné zásahy, které nalézají a rekonstruují skryté hodnoty stávajících struktur či objevují možnosti nových impulzů v kontextu současnosti. Takovým příkladem je oceněný koncept pro rozvoj Sarajeva,” komentuje výběr poroty Zuzana Poláková z Ústavu prostorového plánování FA ČVUT.

Všechny oceněné práce včetně vyjádření poroty jsou k nahlédnutí na stránkách soutěže. Na YouTube FA ČVUT je ke zhlédnutí záznam debaty, které se kromě oceněných účastnili zástupci a zástupkyně Ústavu prostorového plánování, vedoucí ateliérů ze zahraničí i porota.

Oceněné projekty:

1. CENA Tereza Říhová – Return to the river
FA ČVUT Praha, Ústav navrhování I.
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer

„Strakonice jsou město nacházející se v Jihočeském kraji na soutoku řeky Otavy a Volyňky. Řeky vždy byly nedílnou součástí města. Změna v obrazu řeky přišla až s dopravními zásahy, které nenávratně znepřístupnili jak řeky, tak samotné centrum města. Cílem návrhu bylo zpřístupnit město lidem a zvýšit i jeho prostupnost napříč jednotlivými lokalitami. Oslabit dopravu a pohyb aut v nejužším centru města a navrhnout veřejná prostranství generující život.“

Návrat k řece
Návrat k řece | Zdroj: Bc. Tereza Říhová

2. CENA Patrícia Pecková – Kohnova cihelna – uhlíkově neutrální město
FA VUT Brno, Ústav urbanismu
doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.

„Semestrální projekt se věnuje vlivu uhlíkové neutrality na urbanismus měst. Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická, kde jsou posuzovány jednotlivé body z pohledu uhlíkové neutrality. Ve druhé části projektu vzniká urbanistická studie. Návrh uhlíkově neutrální čtvrti je situován na Červeném Kopci, přesněji na pozemku bývalé Kohnovy cihelny.“

Kohnova cihelna – uhlíkově neutrální město
Kohnova cihelna – uhlíkově neutrální město | Zdroj: Patrícia Pecková

3. CENA Martina Kováčová, Kristína Čangelová – Bratislava Petržalka DK Lúky zone
FAD STU Bratislava, Ústav architektúry občianskych budov
Ing. arch. Jozef Bátor, Ph.D., Ing. arch. Štefan Polakovič

„Úkolem byla výzva ve formě návrhu městské zástavby a veřejných prostranství v jižní části oblasti Petržalka – Lúky. Jedná se o reakci na projekt transformace a rekonstrukce DK Lúky a jeho přiléhajících budov na moderní centrum současného umění a kultury pro děti a mládež. Projekt byl rozšířen o řešení širšího území jižní části rozvojové osy Petržalky. K tomu došlo za účelem nalezení optimální podoby místa.“

Od partnerů ASB

Bratislava Petržalka DK Lúky zone
Bratislava Petržalka DK Lúky zone | Zdroj: Martina Kováčová, Kristína Čangelová

ODMĚNA: Anna Mahdalová – Still looking for a garden city
FA ČVUT Praha, Ústav urbanismu
Ing. arch. Michal Kuzemenský, Ing. arch. Petra Kunarová

„Navrhuji obytnou čtvrť pro 700 lidí o rozloze necelých 4 hektarů. Rozkládá se na “stolové hoře” na Střížkově. Nová struktura se napojuje na ulice lemované řadovými domky a pomalu klesá směrem k úpatí stolové hory.“

ODMĚNA: Tamás Gombos, Máté Érsek – VBL.PRSPRTY
FA BME Budapešť, Ústav urbanismu a městského plánování
prof. Dr. György Alföldi DLA

ODMĚNA: Zora Bogárová – Delirious Sarajevo
FA VUT Brno, Ústav památkové péče
Ing. arch. Radek Toman Ph.D.

ODMĚNA: Michal Križo – WARSAW – KAMIONEK
FAD STU Bratislava, Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
doc. Ing. arch. Heinrich Pifko, Ph.D.