EU MIES AWARD 2022: Porota představila 7 finalistů prestižní ceny

85 Viviendas Sociales en Cornellà
Zdroj: José Hevia

Evropská komise a Nadace Mies van der Rohe odhalili sedm finalistů, kteří se budou ucházet o Cenu Evropské unie za současnou architekturu - Mies van der Rohe Award 2022. Pět jich nalezneme v kategorii Architektura a dva v kategorii Nastupující architektura. Český zástupce ze shortlistu, projekt revitalizace pražské náplavky, se do nejužšího výběru nedostal.

Podle poroty je vybraných sedm projektů vzorem a referencí zejména pro komunální politiky. Zabývají se novými modely stavění založenými na komunitních a cirkulárních procesech udržitelnosti. Práce se také zaměřují na produktivní a soběstačné město, které je rozvíjeno důstojným způsobem jako prostor, který všichni společně obýváme a využíváme. Finálové projekty jsou rovněž výsledkem dobře propracovaných stavebních procesů a péče o použití materiálů a detailů.

Jaké jsou tedy podle poroty nejlepší evropské projekty? V kategorii Architektura je nominováno celkem pět projektů.

85 Social Housing Units
Město: Cornell  de Llobregat
Architekti: peris+toral.arquitectes, Barcelona

„Základem této nové obytné budovy je matice vzájemně komunikujících místností, která eliminuje chodby a zaručuje tak optimální využití půdorysu. Použití dřeva umožňuje zlepšení kvality výstavby a výrazné snížení termínů a emisí.“

85 Viviendas Sociales en Cornellà
85 Viviendas Sociales en Cornellà | Zdroj: José Hevia

Frizz23
Město: Berlín
Architekti: Deadline (Britta Jürgens + Matthew Griffin), Berlín

„Architekti přizpůsobili styl Baugruppe pro vytvoření pracovních prostor pro umění, vzdělávání a kreativní průmysl a převzali roli developerů, aby vytvořili komunitu uživatelů projektu. K zajištění pracovních prostor se připojilo 32 malých firem a neziskových organizací ohrožených rychlou gentrifikací Berlína.“

Frizz23
Frizz23 |

The Railway Farm
Město: Paříž
Architekti: Grand Huit and Melanie Drevet Paysagiste, Paříž

„Stavba nabízí nouzové sociální bydlení a sociální reintegraci v 15 sociálněreintegračních bytech a 5 sociálních studentských bytech. Dále je zde nevytápěný skleník, restaurace otevřená veřejnosti, jeskyně pro pěstování hub a zahrada pro pěstování plodin. Cílem projektu je minimalizovat spotřebu energie, potravin a finančních zdrojů zavedením cirkulárního hospodářství.“

The Railway Farm
The Railway Farm | Zdroj: Josephine Brueder

Town House – Kingston University
Město: Londýn
Architekti: Grafton Architects, Dublin

„Jeden jediný komplexní prostor, který propojuje různé prvky zadání a zároveň dává každé části její identitu (…) prostory a využití se vzájemně fyzicky nebo vizuálně propojují.“

Town House - Kingston University
Town House – Kingston University
| Zdroj: Ed Reeve

Z33 House for Contemporary Art, Design and Architecture
Město: Hasselt
Architekt: Francesca Torzo

„Z33 navazuje na stávající zástavbu v okolí a odráží duální charakter jejich fasád, uzavřených do ulice a otevřených okenními filigrány do zahrady. Výstavní prostory a tajné zahrady tvoří prostorový labyrint, v němž se snoubí vzpomínky na zdejší místa se vzpomínkami na cizokrajné vily či paláce.“

Z33
Z33 | Zdroj: Francesca Torzo

V kategorii Nastupující architektura jsou nominovány dva projekty.

Enrico Fermi School
Město: Turín
Architekti: BDR bureau, Turín

Od partnerů ASB

„Projekt transformuje školu z 60. let 20. století v poloperiferní čtvrti Turína, přehodnocuje architekturu prostřednictvím zapojení školních komunit do definování pedagogických směrnic s ambicí renovovat jak výukové prostory, tak i metody výuky.“

Enrico Fermi School
Enrico Fermi School | Zdroj: Simone Bossi

La Borda – Cooperative Housing
Město: Barcelona
Architekti: Lacol, Barcelona

„Družstevní bydlení La Borda je samoorganizovaný projekt, jak přistoupit k důstojnému, nespekulativnímu bydlení. Prioritou družstva bylo vytvořit budovu s minimálním dopadem na životní prostředí, a to jak při její výstavbě, tak po celou dobu její životnosti.“

La Borda - Cooperative Housing
La Borda – Cooperative Housing | Zdroj: Lluc Miralles

Vítězové budou vybráni na konci dubna. V květnu budou díla, která se dostala do užšího výběru, včetně vítězů a finalistů, představena všem zájemcům z řad veřejnosti, na výstavě. Slavnostní předávání cen se uskuteční 12. května v barcelonském pavilonu v rámci série debat a konferencí určených všem zájemcům. Uskuteční se také prezentace katalogu se všemi 532 nominovanými projekty na cenu.

Daniel Zeman