Sociální byty

Stát chce zlepšit dostupnost sociálního bydlení. Vyčlení na to přes miliardu

Přes 1,1 miliardy korun je připraveno ve dvou vyhlášených výzvách z evropských peněz na zlepšení kvality a dostupnosti sociálního bydlení. Z financí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který spravuje ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), je možné pořízení bytů, bytových domů i nebytových prostor a jejich úpravy pro potřeby sociálního bydlení.

Pro projekty na území méně rozvinutých regionů je ve 25. výzvě IROP vyčleněno přes 796 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Podporu z 26. výzvy IROP, ve které je přes 380 milionů korun, mohou získat projekty na území přechodových regionů.

Mezi méně rozvinuté regiony patří podle ministerstva mimo jiné Ústecký, Karlovarský, Zlínský či Moravskoslezský kraj. Takzvaným přechodovým regionem je pak například Středočeský, Plzeňský a Jihočeský kraj nebo Kraj Vysočina.

Sociální bydlení je klíčové

„Dostupné nájemní bydlení pro lidi, kteří se dostali do nepříznivých životních situací, je naprosto klíčové. Výzvy proto cílí na podporu socioekonomického začlenění komunit na okraji společnosti a na pomoc domácnostem s nízkými příjmy i osobám se zvláštními potřebami. Ty se mohou díky sociálnímu bydlení vyhnout nekalým praktikám obchodníků s chudobou, kteří jim nabízejí byty v otřesném stavu za nadprůměrné částky,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Mezi oprávněné žadatele patří například obce, kraje a jimi zřizované organizace či církevní organizace. Žádat mohou také nestátní organizace, které minimálně pět let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly sociální bydlení či úspěšně realizovaly projekt sociálního bydlení v Operačním programu Zaměstnanost.

Žádat se může do 29. srpna 2023 a ukončení realizace projektu je vyžadováno do 31. prosince 2026. Minimální výše celkových výdajů je 500.000 Kč a maximální 90 milionů korun.

red