Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové

Dominanta se specifickými požadavky. Kraj vyhlásil architektonickou soutěž na přestavbu hvězdárny

Královéhradecký kraj vyhlásil architektonickou soutěž na projektovou dokumentaci modernizace Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. Soutěž je dvoufázová, hodnocení návrhů vzešlých ze druhé fáze je plánováno na květen 2024. Termín odevzdání prvních návrhů je 12. února do 10:00, k podání návrhů do druhé fáze kraj vyzve 4. března s termínem odevzdání návrhů do 20. května 2024.

„Hvězdárna je jednou z dominant jižního okraje Hradce Králové a návrhy zaslané do architektonické soutěže by měly z této skutečnosti vycházet a respektovat ji. Také by měly reagovat na specifický provoz návštěvnického, edukačního i vědeckého provozu,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro kulturu a cestovní ruch Martina Berdychová (Východočeši).

Zásadním kritériem v posuzování soutěžních návrhů bude zachování funkčnosti pracoviště, a to zejména z hlediska vědeckého a vzdělávacího. „Soutěž na projektovou dokumentaci modernizace budovy hvězdárny jsme vyhlásili jako dvoufázovou, což komisi umožní úzce komunikovat s vybranými týmy architektů a posoudit nejširší možné spektrum návrhů,“ uvedla Berdychová.

Místo pro nové dalekohledy

V první fázi bude soutěž otevřena nejširšímu okruhu zájemců, odevzdané návrhy bude porota hodnoit anonymně. „Osm nejlépe hodnocených návrhů postoupí do druhé fáze soutěže, ve které vybraní soutěžící budou mít možnost reagovat na připomínky, podněty a hodnocení z první fáze soutěže a poté dopracují svůj návrh do větších podrobností. V této fázi bude už hodnocení neanonymní,“ uvedla Berdychová.

Finanční náklady spojené s uspořádáním architektonické soutěže a následnou předprojektovou a projektovou přípravou investičního záměru vycházejí z předpokládaných nákladů stavby. Předběžně jsou propočítány včetně stavby zhruba na 160 milionů korun.

Cílem investice do hradecké hvězdárny je podle hejtmanství podpořit zájem veřejnosti o přírodní vědy. Měla by vzniknout místa pro nové dalekohledy či tzv. sluneční věž. Největší investicí do hradecké hvězdárny za poslední roky bylo vybudování digitálního planetária za 111 milionů korun, které otevřelo v lednu 2015.

Základní kámen hradecké hvězdárny byl položen v dubnu 1947 a stavba postupně pokračovala až do roku 1961. V roce 1954 vznikla Oblastní lidová hvězdárna v Hradci Králové. Instituci nejprve zřizoval hradecký okresní národní výbor a od roku 1991 Okresní úřad v Hradci Králové. Od 1. ledna 2003 je zřizovatelem Královéhradecký kraj. V objektu po celou dobu sídlí Solární a ozonová observatoř Českého hydrometeorologického ústavu.