Brno vybralo nový hlavní vstup Ústředního hřbitova

Respekt ke stávajícím budovám i kompozici hřbitova, který dovolí architektuře dostatečně vyniknout, a kultivace prostranství mezi obřadní síní, hlavním vstupem a zastávkami hromadné dopravy. To jsou dva principy, které ovládají vítězný návrh vstupu na Ústřední hřbitov od ateliéru Refuel.

Z pěti soutěžních návrhů vybrala ten vítězný 14. října odborná porota. Na druhém místě skončil návrh od kanceláře Menšík Skrušný spol. s r.o., třetí místo připadlo ateliéru F POINT z.s. a Ing. Jan Javůrek. Urbanisticko-architektonickou soutěž organizovala Kancelář architekta města Brna, její výsledky schválila Rada města Brna. Všechny návrhy vystaví na přelomu roku brněnské Urban centrum.

Úkolem soutěžících bylo navrhnout podobu hlavního vstupu Ústředního hřbitova v Brně včetně přilehlých veřejných prostranství. Cílem byla také rekonstrukce jedné ze správních budov na administrativní zázemí, umístění a podoba provozních budov podél ohradní zdi i obchodní plochy pro květinářství a kamenictví.

„Na vítězném návrhu porota ocenila především kultivovanost a citlivost ve vztahu ke stávající kompozici Ústředního hřbitova. Vstupní objekt vhodně odděluje prostor před hřbitovem od jeho provozu. Do ulice Vídeňská pak vytváří příjemný klidový prostor odcloněný alejí od rušné ulice,“ říká městský architekt Michal Sedláček, který zároveň zasedl v odborné porotě.

Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně
Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně
Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně
2. místo Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně
2. místo Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně
2. místo Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně
3. místo Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně
3. místo Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně

Vytvořit klidný prostor

Vítězný ateliér Refuel ve svém řešení navrhuje nový vstupní objekt částečně zapustit pod zem a tím otevřít pohled na kompozici historického vstupu a obřadní síně. Před ní zároveň vytvoří klidné náměstíčko s lavičkami a kašnou.

„Návrh vytváří důstojné vstupní předpolí hřbitova a zdůrazňuje centrálně komponovanou stavbu obřadní síně od Bohuslava Fuchse a Josefa Poláška, kterou dále doplňuje a nechává vyniknout v plné kráse,“ doplňuje vedoucí oddělení soutěží a projektů veřejného prostoru Michal Doležel z kanceláře městského architekta.

Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně
Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně | Zdroj: Refuel

Soutěž myslela také na provoz hřbitova a potřeby zdejší správy. Navrženy jsou dvě odstavné a parkovací plochy pro zaměstnance a veřejnost, nové objekty pro vozový park, zázemí zaměstnanců a sklady technického provozu. Cílem je oddělit provoz hřbitova od návštěv, včetně smutečních obřadů, zlepšit prostředí pro zaměstnance a přesunout ředitelství z Renneské třídy.

Všechny soutěžní návrhy si zájemci prohlédnou od 15. prosince 2021 do 28. ledna 2022 v brněnském Urban centru na Staré radnici. Společně s otevřením výstavy 14. prosince představí Kancelář architekta města Brna také hotový Generel Ústředního hřbitova, dokument zaměřený na historii, současnost a další rozvoj areálu.

red