Co si přečíst v lednu: Vybíráme pro vás tituly k tématu udržitelná architektura

Možná patří k vašim novoročním předsevzetím více číst nebo se věnovat klimatické krizi a udržitelným řešením. Přinášíme vám výběr inspirativních titulů, které stojí za přečtení.

V časopise ASB vám pravidelně přinášíme přehled publikací věnujících se určitému tématu. Ve speciálním zeleném vydání je tímto tématem udržitelnost.

Město naruby

Město nejsou jen stavby, ulice, náměstí, infrastruktura, zeleň a parky – tedy místa s jasnou funkcí, ale i tisíce míst mezi nimi, která zdánlivě „k ničemu nejsou“. Některá z nich míjíme bez povšimnutí, jiná nám svým křovím, plevely a odpadky trochu nahánějí strach, další pokládáme za přírodu. Místa mezi místy – odvrácená strana města, vágní terén, o jehož životě toho moc nevíme.

Město naruby | Zdroj: Academia

Jak tato místa v historii vznikala, jak vznikají dnes a proč je jich v našich městech v současné době tolik? Jaký mají urbanistický, ekologický i sociální život? K čemu nás vybízí jejich svérázná estetika? Mají v dnešním městě vůbec své místo? Kniha nahlíží naše postsocialistická, postindustriální a globalizovaná města z pohledu naruby.

Autor: Radan Haluzík
Vydavatel: Academia

Estetika udržitelné architektury

Nová publikace Estetika udržitelné architektury vyšla u příležitosti stejnojmenné výstavy v Galerii Jaroslava Fragnera přibližující vývoj této problematiky po roce 2008. Více než šedesát příkladů českých i zahraničních realizací zahrnuje širší spektrum uplatnění principů udržitelnosti, a to v několika kategoriích: stavby pro bydlení individuální i hromadné; budovy školní, komerční, průmyslové; veřejné prostory a krajinářské návrhy; nové využití brownfieldů; velké urbanistické celky. Společným záměrem je ukázat, že principy udržitelnosti lze zapojit do celku díla jako jeho integrální součást, která se neuplatňuje na úkor estetických kvalit stavby. Úvodní teoretické studie se tématu věnují z různých úhlů pohledu.

Estetika udržitelné architektury | Zdroj: Galerie Jaroslava Fragnera

Petr Kratochvíl se zabývá otázkou, do jaké míry a v jakém smyslu máme udržitelnost chápat jako specifický rys architektonického díla, nebo zda je samozřejmou podmínkou každé dobré architektury. Hans Ibelings dovozuje nutnost nové interpretace vývoje architektury, která by více brala zřetel na architekty a díla reagující již v minulosti na negativní environmentální důsledky civilizačního vývoje. Stať Jana Tywoniaka shrnuje nejen nové poznatky o technických řešeních udržitelných staveb, ale i závazné politické dokumenty Evropské unie, jež by měly pozitivní změny iniciovat. Komplexnímu pojetí systémů veřejné dopravy, ohleduplných vůči prostředí, se věnuje stať Petra Kroppa. Stať Dana Merty rekapituluje řadu minulých výstav v Galerii Jaroslava Fragnera, které reflektovaly témata spojená s udržitelnou architekturou.

Editoři: Petr Kratochvíl, Dan Merta, Klára Pučerová
Vydavatel: Galerie Jaroslava Fragnera

Understanding Metropolitan Landscapes

Tato kniha otevírá kritickou diskusi o aspektech vazby mezi městem a krajinou. Věnuje se tématům, jako jsou systémy řízení, procesy a politika. Představuje souhrn koncepcí a myšlenek, které vycházejí z krajinářské architektury, plánování, environmentální politiky a managementu krajiny.

Understanding Metropolitan Landscapes | Zdroj: Taylor & Francis Ltd

Pomocí řady případových studií podněcuje diskusi o hlavních tématech formujících růst měst: udržitelné osídlení, adaptace na změnu klimatu, migrace, role krajiny a nové způsoby její správy na národní, regionální a obecní úrovni.

Autor: Andrew MacKenzie
Vydavatel: Taylor & Francis Ltd

Praha / Udržitelná architektura

Architektonický průvodce: Praha / Udržitelná architektura představuje přes třicet projektů, které dokazují, že i pro Prahu se stává udržitelnost silným tématem a že pokud investor a architekt naleznou společnou řeč, může vzniknout kvalitní urbanismus, veřejný prostor nebo bytový komplex. Navazuje na průvodce PragueScape, který představil 56 veřejných zahrad, parků, náměstí, hřišť či koupališť.

Praha / Udržitelná architektura | Zdroj: Galerie Jaroslava Fragnera

Úvodní texty jsou věnované rovněž klimatu, dopravě a připravovaným projektům. Publikace vznikla ve spolupráci s hlavním městem Prahou a Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Autor: Dan Merta
Vydavatel: Galerie Jaroslava Fragnera

TEXT: Jolana Říhová

Článek byl publikován v časopise Green ASB 6/2020.