Gabu Heindl

Brněnská výstava představí Manifest. Reaguje na globální krizi bydlení

Až do 17. února je možné v Galerii Architektury Brno navštívit výstavu o právě probíhajícím výzkumu rakouské urbanistky a architektky Gabu Heindl. Ta kriticky nahlíží roli architektury v rámci politik bydlení a plánování. Výchozím bodem výstavy je drobný Manifest politiky PÉČE o bydlení jako veřejného statku a lidského práva a PÉČE o půdu.

Výstava potrvá do 17. února 2022 a budou ji doprovázet přednášky odborníků a odbornic na bydlení z celého světa. Finální podoba manifestu představí architektka Gabu Heindl na finisáži s následnou diskusí brněnských odborníků či politiků.

V rámci aditivní koncepce dává výstava nahlédnout vývoj globální krize bydlení prostřednictvím rozhovorů s aktivisty a aktivistkami v oblasti bydlení v konkrétních kontextech Vídně, Brna, Norimberku, Londýna a Vancouveru.

Heindl dění vztahuje ke svým projektům, které vychází ze specifického zájmu o hledání budoucích strategií v rámci (ne)uskutečněných scénářů bytových politik Rudé Vídně. Průběžné doplňovaný Manifest bydlení je příspěvkem k bojům za právo na bydlení a na město.

Gabu Heindl (PhD) je architektka, urbanistka a aktivistka, která se zabývá bydlením v politice, plánování a veřejné správě a veřejným prostorem. Je profesorkou urbanismu na Norimberském technologickém institutu a vedoucí ateliéru na Architectural Association v Londýně. Je zakladatelkou oceňované architektonické kanceláře GABU Heindl Architektur a byla předsedkyní Rakouské společnosti pro architekturu (ÖGFA).

Její práce byly vystaveny na bienále v Hongkongu a Šen-čenu, ve Storefront for Art and Architecture v New Yorku a na Benátském bienále, naposledy na téma bydlení v rámci urbanismu platforem v rakouském pavilonu na Benátském bienále 2021.

O architektuře také píše, vydala např. Building Critique. Architecture and its Discontent (editoři G. Heindl, M. Klein, C. Linortner, Lipsko, 2019) a monografii Stadtkonflikte. Radikale Demokratie in Architektur und Stadtplanung (Vídeň, 2020).

Aktuálně se pro Vídeňskou komoru práce zabývá výzkumem spravedlnosti jako parametru územního plánování, výsledky představí v připravované publikaci Gerechte Stadt muss sein!

red