ASB Články na tému

uhlíková stopa

Společnost AGC Glass Europe se zavázala přispívat k udržitelnému světu vývojem výrobků, které podporují udržitelný rozvoj, a také snižováním dopadu svých výrobních procesů na životní prostředí. Dnes posouvá svůj udržitelný přístup ještě o krok dál a informuje o nové škále skel s výrazně sníženou uhlíkovou stopou, kterou hodlá uvést na trh před koncem roku 2022.

Nový polyfunkční areál ETB Sombroek v nizozemské obci Edam-Volendam přináší sportovcům zdravé a udržitelné životní prostředí. Interiér objektu je díky rozměrnému prosklení úzce propojený s exteriérem. Inspirací pro budovu nápadného tvaru s šikmými fasádami byla poloha objektu i okolní příroda, například blízkost hráze IJsselmeer.

Udržitelnost se postupně stává zásadním tématem pro všechna odvětví lidské činnosti, do popředí se dostává v poslední dekádě v České republice také v architektuře a stavebnictví. Jak je v praxi naplňována v letošním roce nově zavedená povinnost zohledňovat environmentální kritéria u veřejných zakázek?

Města se na naší uhlíkové stopě podílejí zásadní měrou – zejména díky hospodaření s energiemi. Jaké ekologicky šetrné energetické přístupy lze najít v městském plánování České republiky? Je pro nás reálná uhlíková neutralita staveb?

Společnost Velux tento rok oslaví kulaté výročí svého založení (vznikla 1941). Veřejně deklarovala závazek, že do svých 100. narozenin rapidně sníží svoji uhlíkovou stopu, takže v roce 2041 jako první ve stavebnictví dosáhne uhlíkové neutrality. Tento cíl neustále sleduje i při uvádění nových výrobků na trh.