ASB Články na téma

tunelové stavby

Husovický tunel, který je zásadní částí městského okruhu v Brně, bude od pondělí 1. července uzavřený. Spolu s tunelem bude uzavřená i Karlova ulice. Důvodem je postup prací na velkém městském okruhu v okolí Tomkova náměstí.

redakce -

Středočeská obec Veleň na severovýchodě Prahy uspořádala k tématu dostavby Pražského okruhu veřejné setkání občanů a starostů v území kolem plánované stavby s ministrem dopravy Martinem Kupkou. Starostka Veleně zmínila, že je pro obec přijatelné pouze tunelové řešení Pražského okruhu. Podobné stanovisko prezentovali zástupci obcí Radonice a Přezletice, kteří se setkání účastnili.

redakce -

Stavba nové tramvajové trati v Brně z dosavadní konečné v Bystrci na sídliště Kamechy získala územní rozhodnutí. Primátorka Markéta Vaňková (ODS) uvedla, že předpokládá, že by se mohlo začít stavět na konci příštího roku. Jde o 1,4 kilometru dlouhou trať s převážně raženým tunelem, který bude mít délku 320 metrů. Město má za trať zaplatit téměř tři miliardy korun, přičemž usiluje o získání dotace z Operačního programu Doprava ve výši 2,4 miliardy korun.

redakce -

Pražský Strahovský tunel bude v budoucnu kompletně zrekonstruován. Opravy technologií či vozovky však začnou nejdříve po skončení opravy Barrandovského mostu, která začala před dvěma roky a bude pokračovat v následujících dvou letech. Celkové náklady rekonstrukce budou šest miliard korun.

Vyústění Žižkovského tunelu pro pěší a cyklisty propojující Karlín s Prahou 3 by v budoucnu měla obohatit umělecká instalace zahrnující světelné prvky využívající zrcadla. Návrh Víta Šimka z Atelieru HRA se umístil až jako druhý, vítězný koncept autorů ze Studia Polytonal se však nakonec ukázal jako obtížně uskutečnitelný.

Vybudování čtyř pruhového silničního tunelu pod částí třídy Tomáše Bati, který by zklidnil centrum Zlína, je technicky možné. Hloubený tunel o délce 1,1 kilometru by bylo reálné postavit za čtyři roky. Vyplývá to ze studie proveditelnosti tohoto záměru, kterou obdržela zlínská radnice od zpracovatele AFRY CZ.

Dopravní stavby nezřídka provázejí výzvy dané geografií krajiny. Široká údolí, řeky, nebo naopak skály. Všude tam je třeba zapojit umění spolupráce, invenci plánování stavby a propojit um jednotlivých týmů s kvalitním materiálem. Zejména pokud jde o tak náročné projekty, jako jsou stavby tunelů.

Společnost INSET s.r.o. se dlouhodobě věnuje činnostem spojeným s přípravou a realizací výstavby, průběžným monitoringem i diagnostikou staveb. Společnost zajišťuje komplexní geologické, geofyzikální a hydrogeologické průzkumy včetně geotechnického vyhodnocení, navrhuje a realizuje geotechnické monitoringy staveb a poskytuje širokou škálu metodik diagnostiky stavebních konstrukcí.