ASB Články na téma

TBG Metrostav

Snižování uhlíkové stopy se stává stěžejním tématem v globální diskuzi o životním prostředí a udržitelnosti. Stavebnictví není výjimkou. V současné době se Evropa a celý svět zaměřuje na opatření a trendy, které mají za cíl omezit emise skleníkových plynů a minimalizovat negativní dopady lidské činnosti na klima.