Kingspan Izolace – Izolace, které chrání vaší stavbu

Kingspan Izolace – Izolace, které chrání vaší stavbu

Společnost Kingspan Izolace vyrábí a prodává vysoce kvalitní izolační desky pro obytné a užitkové budovy, které jsou vhodné i k dalším průmyslovým účelům. Společnost Kingspan Group je světový lídr ve výrobě sendvičových panelů, tepelných izolací …
Možnosti izolací pro podlahy a podhledy

Možnosti izolací pro podlahy a podhledy

Podlahy i podhledy plní v objektu vždy několik funkcí. U obou konstrukcí jsou to hlavně funkce akustická, estetická a tepelněizolační, u podlah navíc statická. Jak lze v projektu všechny tyto funkce sladit?
Stropy s přiznanými spárami

Stropy s přiznanými spárami

Výhody suchých stropních konstrukcí FERMACELL – nízká hmotnost, nadprůměrné akustické a tepelně izolační parametry, hospodárnost, žádné technologické prostoje, rychlost a flexibilita výstavby – jsou poměrně známé, společnost Fermacell k nim nyní přesto přidává něco navíc. …
Realizace stropního systému z pórobetonu

Realizace stropního systému z pórobetonu

Důležitým kritériem při výběru stavebního materiálu je kromě samotné ceny i rychlost výstavby. Zhotovitelé v průmyslové i individuální výstavbě stále více upřednostňují komplexní systémy, jejichž prvky do sebe zapadají, a tak umožňují stavět rychle a snadno.
Cihlářská výroba v Hodoníně obnovena

Cihlářská výroba v Hodoníně obnovena

Společnost KM Beta a.s. zakoupením Cihelny Hodonín nově zahrnula do své výroby také ucelený pálený cihelný systém HODOTHERM. Jeho součástí jsou, kromě nosného zdiva, věncovek, překladů a příčkovek, také stropní prvky. Právě stropní konstrukce považuje …
Kročejová neprůzvučnost stropních konstrukcí

Kročejová neprůzvučnost stropních konstrukcí

Stavební konstrukce dnes musejí splňovat velké množství požadavků současně (tepelnětechnických, akustických, statických atd.), které jsou často protichůdné. Trendem současné doby je vylehčování stavebních konstrukcí využíváním zdicích prvků s nižší objemovou hmotností a zavádění suchých technologických postupů. Tato …
Ocel ve stropních systémech vícepodlažních budov

Ocel ve stropních systémech vícepodlažních budov

Stropní konstrukce jsou horizontální nosné soustavy, které přenášejí svislé, v některých případech i vodorovné zatížení do podpor. Musejí splňovat statické, konstrukční (prostupy instalací), izolační a ekonomické požadavky. Ocel jako jeden ze základních stavebních materiálů má ve stropních soustavách, …
Stropy a vodorovné konstrukce

Stropy a vodorovné konstrukce

Stropy jsou vodorovné nosné dělicí konstrukce, které rozdělují prostor budovy ve svislém směru na jednotlivá podlaží a určují celkový charakter nosné konstrukce budovy. Strop musí zabezpečit vodorovné vyztužení objektu. Charakter provozu budovy rozhodujícím způsobem ovlivňuje …