ASB Články na tému

stropní deska

Společnost Kingspan Izolace vyrábí a prodává vysoce kvalitní izolační desky pro obytné a užitkové budovy, které jsou vhodné i k dalším průmyslovým účelům. Společnost Kingspan Group je světový lídr ve výrobě sendvičových panelů, tepelných izolací na bázi PIR a fenolických pěn. Nově se prosazuje i na trhu vakuových izolací s označením Optim-R. V porovnání s ostatními (tradičními) izolačními materiály poskytují izolační desky Kingspan nejvyšší účinnost na čtvereční metr. Představují tak nejjednodušší způsob, jak splnit všechny požadavky vaší budoucí stavby!

Podlahy i podhledy plní v objektu vždy několik funkcí. U obou konstrukcí jsou to hlavně funkce akustická, estetická a tepelněizolační, u podlah navíc statická. Jak lze v projektu všechny tyto funkce sladit?

Výhody suchých stropních konstrukcí FERMACELL – nízká hmotnost, nadprůměrné akustické a tepelně izolační parametry, hospodárnost, žádné technologické prostoje, rychlost a flexibilita výstavby – jsou poměrně známé, společnost Fermacell k nim nyní přesto přidává něco navíc. Stropy s přiznanými spárami FERMACELL nabízí špičkové akustické parametry, oku lahodící pohledové dřevěné trámy, zdravé bydlení a jednoduchou montáž a zpracování.

Důležitým kritériem při výběru stavebního materiálu je kromě samotné ceny i rychlost výstavby. Zhotovitelé v průmyslové i individuální výstavbě stále více upřednostňují komplexní systémy, jejichž prvky do sebe zapadají, a tak umožňují stavět rychle a snadno.

Společnost KM Beta a.s. zakoupením Cihelny Hodonín nově zahrnula do své výroby také ucelený pálený cihelný systém HODOTHERM. Jeho součástí jsou, kromě nosného zdiva, věncovek, překladů a příčkovek, také stropní prvky. Právě stropní konstrukce považuje společnost KM Beta a.s. z hlediska doplnění stávající nabídky za zásadní.

Stavební konstrukce dnes musejí splňovat velké množství požadavků současně (tepelnětechnických, akustických, statických atd.), které jsou často protichůdné. Trendem současné doby je vylehčování stavebních konstrukcí využíváním zdicích prvků s nižší objemovou hmotností a zavádění suchých technologických postupů. Tato skutečnost, vyplývající například z tepelnětechnických a statických nároků, nepříznivě ovlivňuje akustické parametry konstrukce závislé na její plošné hmotnosti.

Stropní konstrukce jsou horizontální nosné soustavy, které přenášejí svislé, v některých případech i vodorovné zatížení do podpor. Musejí splňovat statické, konstrukční (prostupy instalací), izolační a ekonomické požadavky. Ocel jako jeden ze základních stavebních materiálů má ve stropních soustavách, hlavně u větších rozpětí, důležité místo. Používá se samostatně, případně jako spřažená konstrukce se železobetonovou deskou.

Stropy jsou vodorovné nosné dělicí konstrukce, které rozdělují prostor budovy ve svislém směru na jednotlivá podlaží a určují celkový charakter nosné konstrukce budovy. Strop musí zabezpečit vodorovné vyztužení objektu. Charakter provozu budovy rozhodujícím způsobem ovlivňuje volba nosné konstrukce stropu.