Partneři sekce:
  • Stavmat

Cihlářská výroba v Hodoníně obnovena

Cihlářská výroba v Hodoníně obnovena

Společnost KM Beta a.s. zakoupením Cihelny Hodonín nově zahrnula do své výroby také ucelený pálený cihelný systém HODOTHERM. Jeho součástí jsou, kromě nosného zdiva, věncovek, překladů a příčkovek, také stropní prvky. Právě stropní konstrukce považuje společnost KM Beta a.s. z hlediska doplnění stávající nabídky za zásadní.

Stropy HODOTHERM
Systém HODOTHERM nabízí možnost řešení stropních konstrukcí pomocí stropních nosníků HODO a stropních vložek MIAKO a nebo pomocí stropních vložek HURDIS. Výhody těchto řešení, spočívající především ve vynikajících tepelně izolačních schopnostech keramiky, ve variabilitě obou systémů, nenáročné montáži a cenové dostupnosti, byly důvodem, proč jsou i v dnešní době keramické stropy ve velké oblibě.

Stropní vložky HODO MIAKO se při montáži stropů používají jako vložky mezi keramickobetonové stropní nosníky KT-CH. Nosníky se ukládají na nosné zdivo do lože z cementové malty. Samotné vložky MIAKO 15/62,5 (19/62,5; 23/50) není třeba ukládat do maltového lože. Po řádném navlhčení celé konstrukce se mezery mezi nosníky a stropními vložkami vyplní betonem C16/20 řídké konzistence, čímž se vytvoří betonová žebra. Zároveň se žebry je nutno betonovat celkovou desku nad vložky MIAKO – jedná se o nosnou část zabezpečující nosnost konstrukce a doplňující celkovou tloušťku stropu na 190, 210, 230, 250, 270 nebo 290 mm. Nosník plní svou funkci až po zmonolitnění stropu a po době, kdy beton na vrchní straně stropu dosáhne normou stanovené pevnosti.

Keramická deska HURDIS se ukládá na ocelové nosníky, konkrétně na jejich dolní příruby, a to do maltového lože. Po uložení desek se jejich povrch v celém půdorysu pokryje separační vrstvou (např.: geotextilií nebo lepenkou apod.). Prostor mezi nosníky nad deskami se vyplňuje materiálem sloužícím k tepelné nebo zvukové izolaci, a to do výše horního povrchu nosníků (např.: perlitbetonem, keramzitbetonem, expandovaným polystyrénem). Jako výplňový materiál se nesmí použít hutný konstrukční beton. Pokud se k vnějším stěnám desek doplňuje beton (např. u prostupů), je nutné zajistit, aby nedošlo ke spojení betonu s keramikou.

Více na www.hodotherm.cz.