ASB Články na tému

stínění oken

Na konstrukci zimní zahrady bychom neměli příliš šetřit, bude přece po léta vystavena proměnlivým povětrnostním vlivům a extrémním teplotám. Velmi důležitá je tedy volba materiálů, které konstrukci zajistí pevnost, odolnost, životnost a také co nejsnadnější údržbu. A zapomenout nesmíme ani na estetiku a cenu.

Sklo nepraská pouze v důsledku mechanického namáhání, ale i vlivem teplotních změn – v případě, že se na skle nacházejí dvě oblasti s vysokým rozdílem teplot. Tento jev se nazývá termální šok. Právě sklo je v tomto ohledu velmi citlivé z důvodu malé tahové pevnosti.

Během posledních 10 let se ukázalo, že vývoj zdravé a energeticky šetrné budovy, která zamezuje přehřátí v létě a zároveň zajišťuje dobrou kvalitu vzduchu v budovách, je mnohem komplikovanější a komplexnější než jednoduché nainstalování klimatizace.

Camden Passivhaus je prvním certifikovaným pasivním domem v Londýně. Má rámovou dřevěnou konstrukci, rozlohu 118 m2 a dva pokoje. Je kombinací designu, který koresponduje s pravidly energetické efektivnosti a komfortu, vysoké kvality vnitřního vzduchu, který vyhovuje i astmatikům.

Analýza energetické náročnosti vybrané školní budovy ukazuje, že v současnosti je třeba z energetického hlediska rekonstruovat všechny starší budovy. Cílem příspěvku je analýzou vybraného objektu poukázat na možnosti snížení tepelné zátěže budovy v letním období. Na základě této analýzy se prezentují vlivy různých konstrukcí stínění a aplikace různých typů skleněných konstrukcí na spotřebu energie budovy a na její vnitřní klima, které je velmi důležité, protože účinnou a úspěšnou duševní činnost je možné vykonávat jen při optimálních podmínkách vnitřního životního prostředí.

Aktivní dům je termín, který si postupně začínají osvojovat projektanti, architekti a realizátoři staveb i u nás. Jeho hlavním principem je rovnováha kvality života v domě s ohleduplností k životnímu prostředí a energetickou efektivností. Rodinný dům v Melčické dolině je dobrým příkladem, že i dům postavený z 90 % z ekologických obnovitelných materiálů může splňovat přísné energetické požadavky na úrovni pasivních domů a zároveň poskytnout pohodlné bydlení.

Nejen klasická střešní okna, ale i světlíky řeší problém domů a budov s nedostatkem denního světla v interiéru. Světlíky zajistí jeho přísun v domech s plochou střechou nebo s mírným sklonem a zvýší komfort bydlení v místnostech, které jsou situovány uvnitř budovy nebo v hlubších místnostech s malými fasádními okny. Světlíky navíc dokážou uspořit energii, která by se jinak spotřebovala za umělé osvětlení. Otvíravé varianty pak přispějí k lepšímu větrání, a zvyšují tak kvalitu vnitřního prostředí.

Stínicí technika je neodmyslitelnou součástí architektury (nejen) s velkým množstvím zasklených ploch. Zatímco během zimního období je schopnost zasklených stěn získávat teplo ze slunečního záření vítána, v létě je to spíše problém, který je potřeba řešit.

Představy společnosti New York Times o moderním, komfortním, tvůrčím a energeticky hospodárném pracovním prostředí nového sídla se přetavily do 51poschoďové skleněné věže, která byla dokončena v závěru loňského roku. Architekt Renzo Piano navrhl budovu tak, aby sloužila jako zhmotněné poselství společnosti: transparentnost podávaných informací. Jednotlivé designové prvky podpoří vnitřní komunikaci mezi redakčními úseky. Navíc bude nová budova díky speciálnímu zasklení nejen transparentní, ale i energeticky hospodárná.