Zimní zahrady, naše spojení s přírodou

Zimní zahrady, naše spojení s přírodou

Bývaly to prosluněné, hojně prosklené haly zámků, přístavky měšťanských vil nebo verandy venkovských stavení. Orientované na světové strany s největší mírou slunečního svitu - tedy na jihovýchod až západ, s velkými okny či prosklenými dveřmi …
Montovaný pórobetonový strop

Montovaný pórobetonový strop

Montovaný stropní systém se skládá z prefabrikovaných železobetonových nosníků a výplňových nevyztužených vložek z pórobetonu. Železobetonové nosníky jsou vyztuženy ocelovou svářenou příhradovou výztuží. Při montáži tvoří ztracené bednění a zároveň oporu na uložení stropních vložek.
Zelené bydlení - střešní zahrady

Zelené bydlení – střešní zahrady

Pojem zelené bydlení nemusí vždy znamenat pouze ekologické vytápění či dům postavený z materiálů šetrných k životnímu prostředí. Tento termín může značit také spojení architektury a živých rostlin, a to nejen po stránce estetické, ale …
Montovaný stropní systém

Montovaný stropní systém

Na trhu jsou dostupné dva základní druhy montovaných stropních systémů z bílého pórobetonu. Systém s nadbetonávkou betonové vrstvy nad vložkami obvykle o tloušťce 50 mm a systém používající beton na vyplnění míst pouze mezi vložkami. V tomto postupu se budeme …
Deformace povrchové zástavby při ražbě tunelů pražského metra

Deformace povrchové zástavby při ražbě tunelů pražského metra

Traťové tunely na prodloužení linky A pražského metra mezi přístupovou a montážní šachtou na Vypichu a stávající koncovou stanicí Dejvická jsou raženy dvěma moderními mechanizovanými štíty s tlakovou kontrolou čelby. Na trase délky 4,54 km se třemi stanicemi podcházela ražba …
Renovace zdravotnětechnických instalací v bytových domech

Renovace zdravotnětechnických instalací v bytových domech

V mnoha domech v České republice se v současné době nacházejí instalace provedené v době jejich výstavby. Některé z těchto domů byly postaveny před druhou světovou válkou. I když předválečné instalace byly z kvalitních materiálů, postupně dožívají. Dožívají také instalace z poválečné doby. …
Ocelové konstrukce – materiály a prostorová tuhost

Ocelové konstrukce – materiály a prostorová tuhost

Použití oceli jako stavebního materiálu má více než stopadesátiletou tradici. Za tuto dobu se změnila nejen technologie výroby tohoto stavebního materiálu, ale i pohled na zajištění prostorové tuhosti konstrukčních systémů, na jejich montáž a koncepci detailů. Při …
Software pro navrhování ocelových konstrukcí

Software pro navrhování ocelových konstrukcí

Práce projektanta ocelových konstrukcí je v současnosti už prakticky nepředstavitelná bez použití výpočetní techniky. Statické programy, které jsou na našem trhu projektantům k dispozici, umožňují rychlou a interaktivní práci při navrhování i velmi složitých prostorových ocelových konstrukcí. Projektant-statik musí …
Fotovoltaický systém

Fotovoltaický systém

Fotovoltaická technologie nabízí čistý a bezhlučný způsob výroby elektrické energie. Pokud jsou fotovoltaické prvky umístěny na vhodnou plochu obvodového pláště budovy, je elektřina vyráběna přímo v místě spotřeby. Tím jsou minimalizovány ztráty v přenosových soustavách. Zároveň vzrůstá energetická …