ASB Články na tému

protipožární bezpečnost

Usnadnění povolování střešních fotovoltaických elektráren by nemělo být na úkor bezpečnosti. Takový je komentář České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) k probíhající novelizaci energetického zákona a souběžného stavebního zákona, kterou na sklonku loňského roku začala projednávat Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR a která byla na začátku ledna 2023 předána k projednání v Senátu.

Stabilní hasicí zařízení (SHZ) se řadí do skupiny aktivní požární ochrany, jež velmi vysoce zvyšuje úroveň požární bezpečnosti staveb. Hlavním cílem požární bezpečanosti je zabránit ztrátám na životech lidí, zvířat, ale také zabránit co největším škodám na majetku.

Interiérové dveře nemusí být jen okrasou našeho bydlení, mohou mít i celou řadu praktických funkcí. Jsou tepelnými i zvukovými izolanty, také mohou být ale součástí systému protipožární ochrany. Protipožární dveře tvoří specifickou skupinu dveří. Jejich účel je zřejmý již z názvu – musí udržet požár za sebou, tedy zabránit jeho šíření. V čem se ale liší od ostatních?

Požární bezpečnost patří mezi základní technické požadavky na stavby. Obyvatelé novostaveb i rekonstruovaných objektů očekávají, že ve svých domovech budou v bezpečí.