Partneři sekce:

Protipožární aspekt zateplení fasád

Protipožární aspekt zateplení fasád

Požární bezpečnost patří mezi základní technické požadavky na stavby. Obyvatelé novostaveb i rekonstruovaných objektů očekávají, že ve svých domovech budou v bezpečí.

Obyvatelé rovněž předpokládají, že případný požár se nebude šířit až do příchodu hasičů, neobejde požární úseky přes fasádu a nebude se šířit ani uvnitř budovy. Na rozsah a rychlost šíření požáru mají největší vliv použité stavební materiály jako součást stavebních systémů a technologií.

Vhodná izolace

Vhodným materiálem pro zateplení fasád vícepodlažních budov z hlediska požární bezpečnosti je nehořlavá izolace z kamenné vlny, která ovlivňuje šíření požáru. Fasáda s izolací z nehořlavých minerálních vláken je požárně bezpečná, protože nezvyšuje riziko šíření požáru a přispívá k požární bezpečnosti budov. Každý ústupek při volbě mate­riálů míru nebezpečí zvyšuje. Podle údajů ze stavebního trhu je celkový rozpočet na zateplení fasády kamennou vlnou jen o 5 až 7 % vyšší než při použití jiného izolačního materiálu v zateplovacím systému.

FOTO: ROCKWOOL

Šíření požáru

Oheň se může rozšířit na fasádu zevnitř bytu rozbitým oknem nebo požárem objektu v blízkosti budovy, kterým může být například zapálený kontejner na odpadky. Další vývoj požáru pak závisí na skladbě fasádních materiálů. Pokud je fasádní systém složený z hořlavých materiálů, může oheň a kouř ohrozit větší plochu budovy, a tím i její obyvatele. V tom případě se stává z fasády zdroj paliva pro rozšiřující se oheň. Proto každá středně vysoká a vysoká budova by měla být zateplena nehořlavými materiály.

Z hlediska případného protipožárního zásahu je pro zasahující jednotky vždy výhodnější, pokud nehořlavé materiály převažují nad těmi ostatními. Nehořlavé materiály třídy reakce na oheň A1 a A2 nepřispívají k rozvoji a rychlému šíření požáru a neuvolňují toxické zplodiny hoření. Vytvářejí tedy zasahujícím jednotkám lepší podmínky a poskytují více času pro záchranné akce, aby mohli hasiči bezpečně dostat obyvatele z hořícího objektu a také aby mohli požár rychleji a snadněji uhasit.

FOTO: ROCKWOOL

Produkce kouře

Vdechnutí toxického kouře způsobuje více úmrtí při požárech než samotný oheň. Všechny hořlavé materiály produkují při hoření určité množství kouře. Jeho objem je závislý na použitém stavebním materiálu, množství kyslíku a délce hoření. Kouř může obsahovat stovky chemických látek v závislosti na typu materiálu. Pro lidi, kteří jsou vystaveni velké koncentraci kouře po delší dobu, tak může mít fatální následky. Izolace z kamenné vlny patří k těm materiálům, které nepřispívají k šíření ohně, téměř nevytváří kouř a nezpůsobují vznik hořících kapek ani částic.

Normová opatření

Protipožární předpisy jsou u nás ve srovnání s jinými státy na vysoké úrovni. Loňská změna požární normy určitě přinesla účinnější pravidla pro zamezení šíření ohně po zateplené fasádě budovy. Vliv na bezpečné bydlení však mají i samotní obyvatelé. Můžou po projektantech nebo majitelích budov požadovat, jak u novostaveb, tak rekonstrukcí, takové stavební materiály, které jsou nehořlavé, nepřispívají k požáru a vývoji kouře.

Izolace z kamenné vlny jsou důležitým stavebním materiálem v budovách odolných proti požáru. Vlákna čedičové vlny jsou nehořlavá a odolávají teplotám nad 1000 °C. Kamenná vlna patří do třídy reakce na oheň A1, což je v platném klasifikačním systému nejbezpečnější kategorie výrobků.

FOTO: ROCKWOOL

Nové typy izolací

Společnost ROCKWOOL se specializuje na výrobu a vývoj protipožárních produktů z kamenné vlny již 80 let. Systémová izolační řešení ROCKWOOL tak vždy zohledňují vysoké požadavky na požární bezpečnost staveb. Jednou z aktuálních novinek jsou vylepšené tepelné vlastnosti izolační desky pro provětrávané fasády. Nové desky z kamenné vlny WENTIROCK a WENTIROCK F mají ještě nižší součinitel tepelné vodivosti. Patří tak k těm nejlepším izolačním produktům na trhu. Izolace je určená pro různé typy provětrávaných fasád od administrativních nebo komerčních budov až po rodinné a bytové domy.

Různé typy fasád

Při výběru provětrávaného způsobu zateplení fasády se izolace z kamenné vlny ROCKWOOL vkládá mezi nosné prvky roštu. Majitel nemovitosti se může výběrem provětrávané fasády odlišit od běžného řešení omítkové fasády a vybrat si z rozmanité škály vnějšího obkladového materiálu, jako je například dřevo, sklo, kámen, plast nebo keramika. Obklady se mohou navíc vzájemně kombinovat. Využití je velmi různorodé a odráží současné architektonické požadavky na modernost i estetiku.

FOTO: ROCKWOOL

Správná instalace

V případě provětrávaných fasád je zásadní vzduchová mezera mezi izolací a vnějším obkladem. Odvětrávání má velký vliv na celkovou životnost fasádní konstrukce. ROCKWOOL doporučuje instalovat mezeru minimálně 40 mm, aby dostatečně odvedla vlhkost prostupující izolaci a nosnou konstrukci.

Novinka WENTIROCK je protipožární a akustická izolace pro provětrávané fasády. Lze ji použít i do sendvičového zdiva. Uchycení je možné pomocí trnů, hmoždinek nebo držáků. Fasádní deska je v celém objemu hydrofobizovaná a její vrchní tuhá vrstva je vysoce odolná proti mechanickému namáhání a pronikání vzduchu do izolace z větrané mezery. WENTIROCK F je navíc povrchově upravený černou netkanou sklotextilií. Používá se pro provětrávané fasády s estetickými požadavky.

Od partnerů ASB

FOTO: ROCKWOOL

Akustická izolace

Produkty ROCKWOOL také účinně chrání jak vnitřní prostředí budovy před hlukem přicházejícím zvenku, tak vnější prostředí před hlukem, který vzniká uvnitř objektu. Hluk zvyšuje stres, komplikuje komunikaci a snižuje soustředěnost i produktivitu při práci.

Protipožární hledisko

Izolace z kamenné vlny ROCKWOOL jsou nehořlavé a mají nejvyšší třídu reakce na oheň A1. Snižují riziko rozvoje požáru, zabraňují jeho šíření, nevytváří žádný toxický dým ani hořící kapky, a poskytují tak více času na případné záchranné akce. Kamenná vlna je paropropustná a rozměrově stálá přírodní izolace, která je ideální pro nízkoenergetické nebo pasivní stavby i dřevostavby. 

Informace o materiálu:

» Izolační desky z kamenné vlny WENTIROCK a WENTIROCK F mají součinitel tepelné vodivosti snížený na hodnotu 0,033 W/(m.K). Lepší tepelněizolační vlastnosti této izolace zvýší energetickou efektivnost budov a majitelům přinesou snížení nákladů na energie.

 

TEXT + FOTO: ROCKWOOL

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 5/2017.